Na terenie miejscowości Pustków Osiedle w czasie II wojny światowej naziści utworzyli obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej z okolic Mielca. W celu uchronienia historii tego miejsca od zapomnienia powstała „Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci ”.

      W dniach od 24 października 2013 do 3 stycznia 2014 roku nasza klasa brała udział w Kursie Samoobrony IPP Krav Maga. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, pierwsza odbywała treningi we czwartki, a druga w piątki. Warsztaty były prowadzone przez pana Sławomira Ziębę, instruktora samoobrony. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z zachowaniami umożliwiającymi odparcie ataku silniejszego napastnika. Nasza klasa zdobyła wiedzę związaną ze sposobami zachowywania się w  sytuacjach podwyższonego ryzyka, a także o tym jak uniknąć potencjalnego zagrożenia. Zajęcia zakończyły się egzaminem sprawdzającym umiejętności kursantów. Każdy z uczniów uzyskał pozytywny wynik oraz otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z samoobrony.

      W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców ”, w którym udział bierze nasza klasa, mamy obowiązek uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z nauki pływania.

Klasa została podzielona na dwie grupy, pierwsza z nich rozpoczęła zajęcia 20.01.2013r. Zajęcia te odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek ) i trwają po 2 godziny. Projekt zakłada realizację 40 godzin nauki pływania.

Warsztaty są prowadzone przez prof. Romana Gruszeckiego, nauczyciele wychowania fizycznego, naszego wychowawcy. Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności pływackie.   

 

      Dnia 29 listopada 2013r. o godz. 1100 w auli szkoły odbyła się podniosła uroczystość. Uczniowie klasy IA przystąpili do ślubowania na kadetów klasy wojskowej. Członkowie ceremonii składali akt przyrzeczenia na sztandar Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Uroczystość składała się z dwóch części: pierwszą z nich było ślubowanie, a drugą stanowił apel upamiętniający 95-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

      W sobotę, 14 września 2013r. w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, odbyła się impreza plenerowa przeznaczona dla mieszkańców osiedla Kilińskiego oraz uczniów i pracowników placówki. Centralnym punktem pikniku było wspólne malowanie elewacji warsztatów szkolnych, którego pomysłodawcą była firma Dulux Centrum Malarskie EWIR.

 Spotkanie otworzył gospodarz obiektu, dyrektor Zbigniew Witek. W krótkim przemówieniu przybliżył istotę przedsięwzięcia, a także przywitał zebranych gości, wśród których znaleźli się m. in. dyrektor ZSE Teresa Ciszek oraz dyrektor ZSB Stanisław Starzyk.

      Wybrałam tę klasę ze względu na ciekawy profil. Była to nowość w naszym mieście – profil wojskowy. Wiele osób doradzało  mi pójście do tej klasy, szczególnie rodzina. Słyszałam tez dość sporo dobrych komentarzy od starszych kolegów z klasy o tym samym profilu.

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm