Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu jest szkołą kształcącą na poziomie ponadgimnazjalnym. W skład Zespołu Szkół wchodzi Technikum Nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 4. W roku szkolnym 2013/14 do Zespołu Szkół uczęszcza około 1000 uczniów i słuchaczy.

            Celem skonstruowania portfolio była systematyczna praca z uczniami szkoły od klasy pierwszej do czwartej. Zaproponowane karty mogą być zawsze uaktualniane, bądź też dobierane indywidualnie ze względu na potrzeby konkretnego ucznia. Z rozmów przeprowadzonych z uczniami klas pierwszych przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2013/14 wynika, że w swojej historii edukacyjnej spotkali się już z doradcą zawodowym. Te spotkania odbywały się w klasach trzecich gimnazjum i miały charakter incydentalny. Wydaje się. że dobrym pomysłem byłoby cykliczne tworzenie i uzupełnianie portfolio przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Niektóre karty można by było przepracować indywidualnie, inne mogłyby być wykorzystane jako element lekcji, na godzinach wychowawczych.

            Mimo, że szkoła kształci w już sprecyzowanych zawodach takich jak: technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik i fryzjer, to i tak często się zdarza, że po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej dalszy etap kształcenia wiąże się z zupełnie inną dziedziną. Oczywiście zawsze należy pamiętać o tych, którzy kończąc szkołę ponadgimnazjalną trafiają od razu na rynek pracy, z myślą o nich zostały przygotowane karty np.: z autoprezentacji.

            Samo portfolio ma formułę otwartą i zawsze można do niego dołożyć następne karty jeśli będziemy uważali to za sensowne i konieczne.

 

Zachęcamy do tworzenia własnego portfolio - Marzanna Mazur - Witek i Leszek Łanucha.

 

Dokumenty do pobrania:

Autoprezentacja

Cechy charakteru

Dokumenty aplikacyjne

Koło czasu i inne metody

Kwalifikacje i kompetencje

Planowanie czasu

Plany przygotowania do matury

Sposoby poszukiwania pracy

Wskazania i przeciwwskazania zdrowotne

Zainteresowania

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 140 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm