Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

 

R E G U L A M I N

Regulamin określa zasady uczestnictwa w przeglądzie organizowanym przez

Dyrekcję i Nauczycieli Zespołu Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

 

W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 jesteśmy zmuszeni kontynuować zasady realizacji tegorocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który przyjmuje formułę online.

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Przeglądzie bez wychodzenia z domu!

 

 1. CELE PRZEGLĄDU
 2. a) krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,
 3. b) utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów kolęd i pastorałek,
 4. c) konfrontacja zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania,
 5. d) łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie,
 6. e) promowanie młodych talentów.

 

 1. KRYTERIA OCENY Oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

Kryteria:

 1. a) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
 2. b) dobór repertuaru,
 3. c) interpretacja utworów,
 4. d) ogólny wyraz artystyczny,
 5. e) warunki głosowe,
 6. f) muzykalność,

Dla zdobywców I, II i III miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, które zostana wręczone podczas uroczystości szkolnej lub zostana wysłane pocztą emeil

 

 III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną do młodzieży i członków rodziny ZS
  w Mielcu.
 2. Jego uczestnikami mogą być: chóry, amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści.
 3. Kategorie konkursowe: soliści, zespoły, zespoły rodzinne.
 4. Wykonawcy przygotowują i nagrywają: maksymalnie dwa dowolnie wybrane utwory: kolędy lub pastorałki. Kolędy muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.
 5. Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:
 • Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia.
 • Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny.
 • Nagranie powinno być zrealizowane w dobrze oświetlonym miejscu.
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci dwóch plików (plik audio i plik video w formacie mp4)
 • Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, itp.

 

 

 

 

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE

 

Przyjmowanie nagrań w wersji elektronicznej do 06 grudnia 2021 r.

Nagrania wraz z Kartą zgłoszeń należy przesłać na : adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do 06 grudnia 2021r.

Jury dokona oceny nadesłanych prezentacji i wyłoni zwycięzców V Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Wyniki konkursu wraz z imienną listą zwycięzców opublikowane zostaną 19 grudnia 2021r. na stronie szkoły oraz na profilu Facebook.

 

 1. ETAP KONKURSU

Koncert finałowy zostanie udostępniony w formie online w okresie Świąt Bożego Narodzenia

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy przegladu: Iwona Żola, Małgorzata Byrska

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

V Przegląd Kolęd i Pastorałek 2021 / 2022 ,,ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU”

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UCZESTNIKA PRZEGLĄDU ……………………………………………………………………………………………. DANE KONTAKTOWE (TELEFON, E – MAIL) ……………………………………………………………………………………………..

TYTUŁY PREZENTOWANYCH UTWORÓW /dokładny czas prezentacji

……………………………………………………………………………….

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia V Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Oświadczam, że: Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły, zostałem poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest Zespół Szkół im prof. J.Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec.

Świadomy/-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

 

….…………...………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby zgłaszającej lub prawnego opiekuna w przypadku udziału osób niepełnoletnich

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

 

Ja niżej podpisany (podpisana) wyrażam/ nie wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej oraz Facebooku Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu imienia
i nazwiska oraz wizerunku w celu ogłaszania wyników konkursu, oraz prezentacji przesłanych nagrań w czasie montażu słowno-muzycznego. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku, wyrażam zgodę na dokonanie przez organizatorów, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, niezbędnych do jego rozpowszechniania zmian i modyfikacji zawierającego go nagrania, a polegających na: 1) obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) lub 2) na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają z mojej strony odrębnego zatwierdzania.

 

 

….…………...…………………………………………………………………………………..

Data i podpis osoby zgłaszającej lub prawnego opiekuna w przypadku udziału osób niepełnoletnich

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.