"Zawsze gotowi, zawsze blisko!" - czyli ferie z WOT

                W dniach od  9 do 24 lutego czterech kadetów  mieleckiego  Elektryka z klasy 3A o profilu wojskowym wzięło udział  szkoleniu wstępnym nazywanym popularnie „szesnastką”. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie ochotników do służby w Wojskach  Obrony Terytorialnej. WOT  przygotowały projekt  pt. - „Ferie z WOT” - skierowany do osób, które nie chcą rezygnować z nauki kosztem szkolenia. Pozwolił on pełnoletnim  uczniom i studentom odbyć szkolenia podstawowe w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.         

                Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) – to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Zadaniem żołnierzy OT jest gotowość do obrony i wspierania własnych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się ich misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. W ten sposób wnoszą oni ogromny wkład w kształtowanie obronności i bezpieczeństwa. Dlatego też nazywają się Terytorialsami i  posługują się mottem: „zawsze gotowi, zawsze blisko”.

                Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa trzy lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy, dwa razy w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy również w dwutygodniowym poligonie.

                "Droga do zostania żołnierzem OT jest niedługa, ale bardzo intensywna. Składają  się na nią wizyty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu , pozytywne zaliczenie testów psychologicznych w  Rzeszowie oraz szereg badań lekarskich w Lublinie. Po przejściu wspomnianej procedury ochotnicy do służby w OT trafiają do jednostki wojskowej w Rzeszowie, gdzie są  koszarowani.. Na początku odbywają się  testy sprawności fizycznej, później każdy ochotnik otrzymuje  własne umundurowanie i wyposażenie. Przed rozpoczęciem praktycznych  ćwiczeń, trzeba  zaliczyć podstawy teoretyczne kursu z zakresu obsługi broni, w którą następnie żołnierze są  wyposażani. Każdy dzień szkolenia  rozpoczyna się  zaprawą o godzinie 5:30. Później następuje intensywne 12 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich oraz marsze z ciężkim wyposażeniem. Nie ma  czasu na nudę czy zwątpienie. Dzień ćwiczebny kończy capstrzyk o godzinie 21:30. Podsumowaniem szkolenia jest  tzw. pętla taktyczna, czyli szereg zadań, obejmujących zagadnienia z zakresu całego szkolenia, które należy zaliczyć. „16-stka” jest  dużym wyzwaniem - sprawdzianem osobowości  i wymaga  poświęcenia, zaangażowania,  determinacji, potu, niejednokrotnie krwi i łez.

Mimo wszelkich przeciwności kadeci z klasy III A  odczuwają ogromną dumę z faktu dołączenia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówią, że duma, zobowiązanie i radość którą każdy z Nich czuł w sercu wypowiadając słowa roty przysięgi na rynku w Łańcucie utwierdziły Ich w przekonaniu, że było warto."

Kadecie z klasy III A, którzy wstąpili do WOT:

Arkadiusz Gałat,

Krystian Labak,

Mateusz Nycek – (ukończył szkolenie z wyróżnieniem),

Wojciech Szostek

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 104 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm