W 125 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół 1893” w Mielcu,  w dniu 29.09.2018 roku odbyły się zawody sportowo-obronne gniazd Sokolich. Wzięło w nich udział kilkanaście 3 – osobowych drużyn dziewcząt i chłopców. Wśród nich dwie drużyny reprezentujące mieleckiego Sokoła,  składające się z kadetów z mieleckiego Elektryka. Przeprowadzono trzy konkurencje: strzelanie z karabinka sportowego kbks (na strzelnicy LOK), biegi średnie na 800 m (dziewczęta) i 1200 m (chłopcy) oraz rzut granatem na odległość. Duży sukces w zawodach odniosły kadetki i kadeci z Elektryka reprezentujące mieleckiego Sokoła.

Drużynowo:
 I miejsce wśród dziewcząt (Ewa Surowiec, Luiza Krakowska i Margarita Janeczko-Tucholska) - III miejsce wśród chłopców  (Wiktor Nycek, Radosław Tetlak i Miłosz Krużel). Indywidualnie: II miejsce Ewa Surowiec  i III miejsce Luiza Krakowska wśród dziewcząt oraz II miejsce Wiktor Nycek wśród chłopców. W klasyfikacji ogólnej ,,Sokół 1893” w Mielcu zajął drugie miejsce. Współorganizatorem zawodów sportowo-obronnych w Mielcu byli nauczyciele z Elektryka, którzy pełnili jednocześnie rolę sędziów: Marek Sypek i Marek Rucki – rzut granatem oraz Roman Gruszecki i Hubert Kardyś – zawody strzeleckie.

                                                                                                                          Roman Gruszecki

         Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Mielcu zostało założone w 1893 roku z inicjatywy obywateli miasta. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było propagowanie sportu oraz organizowanie życia narodowego i kulturalnego. Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Mielcu, do wybuchu II wojny istniało 46lat. W ciągu tego okresu odegrało wyjątkowo istotną rolę w krzewieniu polskości. Dzięki działalności Sokoła rozbudzony został w społeczeństwie mieleckim patriotyzm, silne przywiązanie do tradycji i historii narodu polskiego oraz regionu.

         Po II wojnie światowej  sytuacja towarzystwa stała się wyjątkowo trudna. W dniu 5 marca 1949 roku na mocy decyzji Wojewody Rzeszowskiego majątek został odebrany Towarzystwu i przekazany na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu.

         Reaktywowanie Towarzystwa było możliwe dopiero po zmianach  politycznych w 1989 roku. Pierwszym sygnałem żywotności ruchu sokolego, było powołanie w 1992 roku, na bazie rozwiązanego klubu ,,Tęcza” Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Towarzystwo od chwili powołania miało na celu organizację działalności sportowej, propaństwowej i patriotycznej,
a członkowie Sokoła uczestniczyli w zawodach sportowych i uroczystościach.

Jednocześnie z prowadzoną działalnością patriotyczną i sportową prowadzone były działania mające na celu odzyskanie zajętego przez komunistyczne władze majątku, głównie siedziby Towarzystwa, tzw. ,,Sokolni” przy ul. Sękowskiego 1 w Mielcu. Ostatecznie, decyzją z dnia 21 grudnia 2009 roku Sąd Administracyjny w Warszawie wydał decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Rzeszowskiego z 1949 roku.

         W 2010 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, powrócono do pierwotnej, przedwojennej nazwy dodając rok założenia gniazda w Mielcu. Obecnie pełna nazwa brzmi: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół 1893” w Mielcu.

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm