I półrocze

03.09.2018 – 21.12.2018

Spotkania z rodzicami:

12 września 2018 r. – rodzice klas pierwszych

13 września 2018 r. – rodzice klas maturalnych

23 października 2018 r. – rodzice wszystkich klas

5 grudnia 2018 r. – dyżur nauczycieli dla chętnych uczniów

 

Wywiadówka śródroczna: 08 – 09 stycznia 2019 r.

 

Klasyfikacja śródroczna:

12 grudnia 2018 r. – oceny proponowane

19 grudnia 2018 r. – oceny ostateczne

 

II półrocze

22.12.2018 – 26.04.2019 (klasy IV)

22.12.2018 – 21.06.2019 (pozostałe klasy)

Spotkania z rodzicami:

10 – 11 kwietnia 2019 r. – rodzice wszystkich klas

29 maja 2019 r. –  wywiadówka końcoworoczna oraz dyżur nauczycieli

 

Klasyfikacja końcoworoczna klas IV:

5 kwietnia 2019 r. – oceny proponowane

19 kwietnia 2019 r. – oceny ostateczne

26 kwietnia 2019 r. – uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 

Klasyfikacja końcoworoczna pozostałych klas:

27 maja 2019 r. – oceny proponowane

10 czerwca 2019 r. – oceny ostateczne

12 czerwca 2019 r. - rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/19

13 - 14 czerwca 2019 r. - egzaminy klasyfikacyjne

17 czerwca 2019 r. - rada klasyfikacyjna po egzaminach klasyfikacyjnych

21 czerwca 2019 r. – uroczyste zakończenie r.sz. 2018/19

 

Terminy ferii i przerw świątecznych:

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna

11 lutego – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w.sz. 2018/19

 

 

Technikum:

19 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

9, 10 stycznia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6, 7, 8 maja 2019r.

19 czerwca 2019 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia:

19 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

6, 7, 8 maja 2019r.

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodnie z harmonogramem CKE

Egzamin maturalny – zgodnie z harmonogramem CKE

 

 

 

 

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm