Organizacja roku szkolnego 2019/2020

I półrocze

 02 wrzesień do 03 styczeń 2020

Terminy spotkań z rodzicami:

  1. 10 września 2019 - (wtorek, wychowawcy klas pierwszych i trzecich)
  2. 17 września 2019 - (wtorek, wychowawcy klas drugich i czwartych)
  3. 9-10 październik 2019 - (środa, czwartek, rodzice wszystkich klas)
  4. 6 listopad 2019 – indywidualne spotkania z rodzicami
  5. 18-19 listopad 2019 -(poniedziałek, wtorek rodzice wszystkich klas)- wywiadówka
  6. 3 styczeń – piątek wywiadówka śródroczna

Klasyfikacja śródroczna:

13 grudnia 2019r.- oceny proponowane

20 grudnia 2019r. -oceny ostateczne

II półrocze

27.01.2020 do 19.06.2020

Terminy spotkań z rodzicami:

10 marzec  2020 – klasy IV - inf. o proponowanych ocenach ndst

21-22 kwiecień –  klasy I-III

26 maj wszystkie klasy -  inf. o ocenach ndst  proponowanych

Klasyfikacja końcoworoczna klas IV:

3 kwietnia  2020r. – oceny proponowane

17 kwietnia 2020r. – oceny ostateczne

24 kwietnia 2020r. uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

Klasyfikacja końcoworoczna pozostałych klas:

25 maja  2020r. – oceny proponowane

19 czerwca 2020r. – oceny ostateczne

26 czerwca 2020r. uroczyste zakończenie r.szk.2019/2020

Terminy ferii i przerw świątecznych:

23 – 31 grudnia 2019-     zimowa przerwa świąteczna       

13 stycznia – 26 stycznia 2020 - ferie zimowe      

9 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna                      

Proponowane dodatkowe dni wolne:

Technikum:

29 listopad 2019

9,10 styczeń 2020

4,5,6,13 maj 2020

 12,czerwiec 2020

 22,23 czerwiec 2020

Szkoła Branżowa  I stopnia:

29 listopad 2019

4,5,6 maj 2020

12,23 czerwiec 2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z harmonogramem CKE

Egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem CKE

Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych      26 czerwca 2020

 

   

Klasy mundurowe  

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm