Uczniowie klasy 1A technikum elektronicznego o profilu wojskowym i klasy 1E technikum teleinformatycznego w dniu 29.09.2017 r. przebywali w Centrum Nauki Kopernik, które inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.  Wizyta podzielona została na dwie części. W pierwszej uczniowie mogli swobodnie wybierać kierunek i sposób zwiedzania wystawy. W drugiej części wzięli udział w zaplanowanych zajęciach laboratoryjnych: fizycznych, chemicznych i robotycznych. Po zakończonym pobycie w Koperniku widać i słychać było zadowolenie, rozbudzoną wśród uczniów ciekawość. Oby trwała ona jak najdłużej i przyniosła spodziewane efekty edukacyjne!  Uczniowie w Warszawie  przebywali ze swoimi wychowawcami: Agnieszką Kusek – 1E, Romanem Gruszeckim – 1A i Hubertem Kardysiem.

          W Koperniku nie ma wyznaczonych ścieżek zwiedzania ani przewodników. Dlatego w pierwszej części wizyty uczniowie dostali więcej swobody, aby mogli kierować się własną ciekawością.
W Koperniku nie ma napisów ,,nie dotykać” czy zakazu rozmawiania. Eksponaty to swego rodzaju stacje doświadczalne. Żeby przeprowadzić eksperyment, trzeba ich dotknąć, sprawdzić, przekręcić, czasem nawet podskoczyć lub krzyknąć.

Tematy zajęć w laboratoriach wychodzą naprzeciw celom podstawy programowej. Jednak głównym celem w drugiej części  pobytu w Koperniku , był udział w warsztatach laboratoryjnych. Była to unikalna dla uczniów okazja do samodzielnego przeprowadzenia obserwacji i eksperymentów
z wykorzystaniem nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu. Przez dwie godziny uczniowie
w laboratorium pracowali jak naukowcy:

Laboratorium fizyczne – Uczniowie wcielając się w rolę załogi statku, sprawdzili, jakie prawa fizyki pomagają trafić do celu, co wpływa na zasięg rzutu ukośnego i dlaczego matematyka jest potrzebna artylerzystom.

Laboratorium chemiczne – Tu uczniowie zajmowali się rozwikłaniem zagadki kryminalnej. Wcielając się w laborantów, wykonali kilka reakcji i zanalizowali próbkę z miejsca zbrodni. Na podstawie wyników  wydedukowali , czym zatruł się denat z akt policyjnych.

Laboratorium robotyczne – Uczniowie dowiedzieli się, jak projektować , montować i sterować  układami zasilanymi sprężonym powietrzem. Koncepcje te zapoczątkowane jeszcze w starożytności rozwijają współczesne projekty.

          Wyjazd uczniów do Centrum Nauki Kopernik sfinansowany został w ramach projektu ,,Mielec stawia na zawodowców”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

                                                                              

                                                                                                         Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki.

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 146 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm