Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Zapraszamy Was do zapoznania się z informacjami, które zamieściliśmy na naszej stronie. Naszym zamierzeniem jest przybliżenie większej grupie osób historii, kultury i rzemiosła regionu mieleckiego. Ekomuzeum traktowane jest jako sieć rozproszonych w terenie obiektów prezentujących wartości przyrodnicze, kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców. Prezentowane przez nas informacje zostały przygotowane i opracowane przez uczniów, pod kierunkiem i opieką merytoryczną Pani Marty Borek. Nasze działania zostały zainspirowane współpracą z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Korzystając z informacji zamieszczonych na stronie Fundacji, możemy przybliżyć ideę programu Ekomuzeum. Program realizowany jest w Polsce od 2000 roku w oparciu o organizacje, instytucje publiczne i firmy zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wzdłuż Zielonych szlaków (Greenways). Ważne dla nas jest to, że nasz Mielec na takim właśnie Bursztynowym szlaku się znajduje.

Etymologicznie termin ekomuzeum pochodzi od dwóch greckich słów „oikos”, które oznacza „dom” i „museion”, jako zbiór rzeczy lub kolekcja. Możemy to rozumieć jako muzeum „małej ojczyzny”. Kontynuując te rozważania możemy napisać, że ekomuzeum bada metodami naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi całe dziedzictwo danej społeczności. Jako przedmiot badań bierze środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. Ekomuzeum może się stać środkiem do angażowania społeczności lokalnej. Celem Programu Ekomuzeum w Polsce jest wsparcie tworzenia lokalnych i regionalnych ekomuzeów, które służą ochronie, zachowaniu i żywej prezentacji dziedzictwa kulturowego.

W ramach naszych działań przygotowaliśmy listę pierwszych pięciu obiektów, które są charakterystyczne dla Starówki. Przygotowane na ten temat materiały prezentujemy Wam w postaci zdjęć. Wydaliśmy również ulotki, które są dostępne u nas i naszych partnerów. Formę graficzną przygotował Łukasz Biskup uczeń klasy 2e. Koordynatorem działań związanych z ideą ekomuzeum jest Marzanna Mazur-Witek.

 

 

Ścieżka - "Zabytki mieleckiej starówki"

Ulotka

Ulotka str. 1
Ulotka str. 2

 

 

Ulotka w języku niemieckim:

 

Otwórz

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.