Szkoła okiem kamery

   

 

                

     

 

Uczniowie klasy 2D w ramach działań Szkolnego  Klubu  Ekologa odwiedzili tereny i obszary nadleśnictwa Tuszyma. Nadleśnictwo Tuszyma od 2003 roku prowadzi działalność edukacyjną w oparciu o Programy Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Korzystając z możliwości udziału w żywej lekcji biologii uczniowie wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  pana leśnika Łukasza Szatana. W trakcie zajęć terenowych odwiedziliśmy  hodowlę rezerwatową koników polskich w Leśnictwie Sokole, gdzie jako pierwsi zobaczyliśmy nowo narodzonego młodego źrebaka. Koniki polskie są jedyną rodzimą, pierwotną rasą koni wywodzącą się najprawdopodobniej od dzikich tarpanów (Equus caballus gmelini Ant.) Rasa ta nadal traktowana jest jako zagrożona wyginięciem, gdyż liczba klaczy hodowlanych na terytorium Unii Europejskiej nie przekracza 5000 sztuk. Kolejnym etapem wycieczki było bagno przecławskie.

Rezerwat „Bagno Przecławskie” to obszar dawnych torfowisk położnych wśród zalesionych wydm. W okresie międzywojennym i w czasie wojny wydobywano tu torf na opał do pobliskiej cegielni. Do jego eksploatacji służyła specjalnie skonstruowana maszyna, stąd wyrobiska zalane później wodą nazywano w okolicy „maszynowymi dołami”. Dziś są to cenne przyrodniczo bagna, zamieszkane m.in. przez bobry i wydry, jak również gatunki ptactwa związanego z mokradłami. To również cenny rezerwuar wody w leśnym środowisku. Teren rezerwatu wygląda bardzo malowniczo latem, gdy zakwitną wełnianki i bagno zwyczajne, jak również jesienią, gdy przebarwiają się kobierce mchów. Warto też wspomnieć, że zanim eksploatowano tu torf, był to teren zasiedlony przez cietrzewie, na które swego czasu polował Henryk Sienkiewicz, zaproszony przez właściciela lasów, hrabiego Reya. Podobno był tak nimi zauroczony, że opisy bagien w Trylogii oddają widoki właśnie z tej okolicy.

W piątek 19 stycznia otwarto na nowo ścieżkę przyrodniczą w rezerwacie „Bagno Przecławskie” na terenie Nadleśnictwa Tuszyma. Jej nowa odsłona to kilkusetmetrowy pomost wiodący skrajem uroczyska i kończący się platformą widokową w najbardziej atrakcyjnym miejscu. Na koniec leśnej wędrówki udaliśmy się do na tereny szkółki leśnej i wysłuchaliśmy z zaciekawieniem uroczej prelekcji pana Łukasza Szatana. Zaintrygowani jego opowieściami o życiu lasu i jego mieszkańców postanowiliśmy kontynuować naszej spotkania. Kolejnym wydarzeniem będzie  prelekcja i prezentacja „Zioła i ich wpływ na nasze zdrowie”, na które już dziś zainteresowanych zapraszamy. Wycieczka klasy odbyła się pod opieką Beaty Gruszeckiej i Marzeny Roczniak. Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Szkoły  i Radzie Rodziców za możliwość realizacji wyjazdu.

 

 

 

       

 

Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Był to pomysł senatora z Wisconsin - Gaylorda Nelsona, który chciał zwrócić uwagę na problemy związane z ochroną środowiska oraz skłonić rządy i społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz ochrony natury.

Dzień Ziemi to coroczne święto, które honoruje osiągnięcia ruchu ekologicznego i podnosi świadomość konieczności ochrony zasobów naturalnych Ziemi dla przyszłych pokoleń . Tego dnia,  w naszym kraju organizowane są liczne wykłady, konferencje i pokazy (również online) dotyczące szeroko pojętej ekologii, a także różnorodne akcje, np.:  sprzątanie parków, lasów i plaż, zbiórki elektroodpadów czy wspólne sadzenie drzew. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzi ponad 190 państw na świecie. Hasło przewodnie Dnia Ziemi 2024 brzmi „Zainwestuj w naszą planetę”. Podkreśla ono tym samym znaczenie poświęcenia naszego czasu, zasobów i energii na rozwiązanie palących kwestii środowiskowych: rabunkowej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, problemu zmiany klimatu.

Szkolne Koło Ekologa działające w naszej szkole z okazji  Dnia Ziemi przygotowało prezentację multimedialną dla uczniów oraz gazetki tematyczne przybliżające tematykę związaną z tym dniem. Uwieńczeniem działań był konkurs ekologiczny dla chętnych uczniów naszej szkolnej społeczności.

Materiały dydaktyczne przygotowały uczennice z klasy IID: Justyna Cichoń,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Julia Furdyna, Dagmara Dragan, Amelia Kardyś.

 

 

 

       

 


To hasło tegorocznej akcji GROW organizowanej przez firmę Kronospan. W dniu 6 kwietnia odbyła się
24 akcja sadzenia drzewek przy udziale Nadleśnictwa Mielec. Akcja edukacyjna ma na celu podnieść
świadomość ekologiczną zarówno dzieci jak i dorosłych. Uczy nie tylko jak sadzić konkretny gatunek
drzew ale także tego, jak cennym surowcem jest drzewo. Podczas dotychczasowych 23 akcji
posadzono w Polsce 600tys. drzew. Poszczególne gatunki są dobierane przez doświadczonych leśników
z Nadleśnictwa Mielec. Miejscem sadzenia drzew w tegorocznej akcji była Leśna Polana na której
zasadzono sadzonki dębów. W tej szczytnej akcji wzięli udział uczniowie naszej szkoły w ramach działań
Szkolnego Klubu Ekologa. Finał imprezy miał miejsce na ranczu Bumerang na Szydłowcu, gdzie na
uczestników akcji czekał poczęstunek oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Serdeczne podziękowania
dla uczniów klasy Va za udział w akcji składają Beata Gruszecka i Marzena Roczniak - koordynatorki
akcji, a także Dyrektor szkoły – pan Janusz Kotarba, który również zasadził swoje drzewko.

  

 

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Niezbędne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Jakie stwarzają szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las?


Z takimi aspektami zmierzyli się uczestnicy konkursu „Leśne Żywioły”,  który odbył się pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie. Opiekę nad naszą placówką w organizacji konkursu prowadziło Nadleśnictwo Tuszyma z leśnikiem Łukaszem Szatanem na czele.  Przed konkursem w ramach działań Szkolnego Klubu Ekologa odbyła się prelekcje pod tytułem ”Leśne żywioły”. Spotkanie z uczestnikami konkursu odbyło się w auli szkolnej i wzięli w nim udział uczniowie klas I,II i IV.

Tematyka konkursu obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, zawartych w treściach nauczania innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki, a także bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Na każdym etapie konkursu od uczestników wymagana jest znajomość czynników abiotycznych i biotycznych zagrażających ekosystemom leśnym w Polsce oraz możliwości przeciwdziałania im. W konkursie wzięło udział 25 uczniów.

Trzech uczestników z największą liczbą punktów  będzie nagrodzonych przez Nadleśnictwo Tuszyma. W naszym regionie, ogółem wzięło udział 650 uczniów, 20 spośród nich zakwalifikuje się do następnego etapu.

Spotkanie zorganizowały i konkurs przeprowadziły Beata Gruszecka ,Ewa Kozdęba oraz Marzena Roczniak.

 

 

W ramach działań Szkolnego Klubu Ekologa, 21.02.2024r. odbyły się eliminacje do II Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Myśl ekonomicznie i żyj ekologicznie”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych pod patronatem Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i Powiatu Mieleckiego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I i II, a tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 20 uczniów. Zadania konkursowe składały się z 40 pytań , czas trwania konkursu to 45 minut. Do kolejnego etapu zakwalifikują się 3 osoby z największą liczbą punktów. Za uczestników konkursu trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Konkurs odbył się pod opieką p. Beaty  Gruszeckiej, Ewy Kozdęby, Marzeny Roczniak.

O akcji zbierania plastikowych nakrętek słyszał niemal każdy z nas. Nakrętki zbierają dzieci i dorośli. Pojemniki na tego typu surowiec pojawiły się w różnych miejscach od urzędów przez szkoły, uczelnie wyższe, sklepy czy nawet klatki schodowe w blokach mieszkalnych. Co jednak sprawiło, że akcja przybrała tak ogromną skalę? I dlaczego właściwie warto zbierać nakrętki? Jak to wszystko się zaczęło?

Ideę zbierania nakrętek wprowadzili w życie studenci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To właśnie kilku młodych ludzi wymyśliło charytatywną zbiórkę. Pieniądze z akcji miały zostać przeznaczone na pomoc dla znajomego. Akcja się powiodła, a idea szybko doczekała się kontynuacji. I tak nakrętkowe szaleństwo ogarnęło praktycznie całą Polskę.

   

Klasy mundurowe  

 

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.