Elektroniczna rekrutacja - nabór do klas pierwszych 2024/2025

 

 

 

Drodzy Rodzice i Absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, aby Wam pomóc w dokonaniu trudnego wyboru prezentuje szeroką ofertę kierunków i zawodów, bez których nie mogłoby się rozwijać nowoczesne społeczeństwa.

Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba o właściwe wychowanie młodzieży oparte na zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka. Młodzież czuje się w szkole bezpiecznie. To tu kładzie się szczególny nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów, dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych, na wychowanie oraz aktywność społeczną i zaangażowanie w środowisku lokalnym. Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu to szkoła przyjazna i otwarta na inicjatywy uczniów. Europejskie projekty są codziennością naszej szkoły.

Jako jedyna szkoła w powiecie mieleckim oferujemy kształcenie w Technikum i Liceum w oddziałach przygotowania wojskowego – pozwalających na rozwijanie wiedzy i umiejętność praktycznych w obszarze wojskowości. Dbamy o Waszą sprawność fizyczną i dobre samopoczucie psychiczne. W klasach wojskowych młodzież uczestniczy w teoretycznych i praktycznych zajęciach z zakresu wojskowości na strzelnicy wirtualnej, w terenie w jednostkach wojskowych i na poligonach. Zajęcia z wojskowości prowadzone są pod nadzorem 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy.

W naszej szkole pracujemy wykorzystując najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, w specjalistycznych pracowniach, bogato wyposażoną multimedialna biblioteką szkolną. Praktyki zawodowe organizujemy w zakładach pracy, z którymi zawarliśmy porozumienia i umowy partnerskie. Posiadamy własny system stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

Tutaj będziecie się nie tylko uczyć i stosować wiedzę teoretyczną w praktyce, ale także rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać dodatkowe umiejętności i przede wszystkim dodatkowe uprawnienia zawodowe, poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Czekają na Was koła zainteresowań: teatralne, zespół muzyczny, szkolne koło sportowe, elektryczne, elektroniczne, mechatroniczne, wolontariat oraz szkolne koło turystyczne, gdzie Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje  talenty.

Czekamy na uczniów zdolnych i ambitnych, tych, którzy chcą inwestować w swoją przyszłą karierę zawodową czy naukową razem z nami. U nas uwierzysz w swoje możliwości i przede wszystkim uwierzysz w siebie!

 

Oferujemy Wam kształcenie w:

Technikum:

technik elektryk – oddział przygotowania wojskowego

technik elektronik – oddział przygotowania wojskowego

technik teleinformatyk

technik mechatronik

technik automatyk

technik spawalnictwa

technik stylista

technik usług fryzjerskich

technik hotelarstwa

 

Liceum ogólnokształcącym

profil ogólny – oddział przygotowania wojskowego

 

Branżowej Szkole I stopnia:

fryzjer

elektromechanik pojazdów samochodowych

elektryk

automatyk

 

 

Jesteśmy szkołą z tradycjami, wykształciliśmy wspaniałych absolwentów. Wielu naszych absolwentów zajmuje wysokie stanowiska. Są to prezesi i dyrektorzy dużych firm i przedsiębiorstw.

 

Życzymy Wam znakomitych wyników na egzaminach i świadectwie!

 

Zapraszamy do nas!

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego

w Mielcu

Technikum

Liceum

Szkoła Branżowa I stopnia

   

Klasy mundurowe  

 

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.