W dniu 25 marca 2024r. nastąpiło rozstrzygnięcie V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W tym roku szkolnym hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Siła przyjaźni”.

           Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Dyrektor ZS pan Janusz Kotarba oraz Mielecka Grupa Literacka „Słowo”, działająca przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, na czele z panią Prezes Aleksandrą Pigułą.

           Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę literacką, w wybranej kategorii (wiersz lub opowiadanie), która nawiązywałaby do myśli przewodniej konkursu.

      Celem nadrzędnym V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego była promocja młodych talentów, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także ukazanie roli i wartości przyjaźni w życiu człowieka.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Napłynęła rekordowa liczba prac: 65 ze szkół podstawowych oraz 31 ze szkół ponadpodstawowych. Autorzy prac, to uczniowie 19 szkół z Mielca i powiatu mieleckiego, a opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowało 26 nauczycieli.

Do oceny nadesłanych prac powołano Jury w składzie: pani Aleksandra Piguła – Prezes MGL „Słowo”, pani Teresa Pyzik – Wiceprezes MGL „Słowo” oraz Lucyna Maryniak, Halina Bednarz, Alicja Rajchel i Dorota Targosz - nauczycielki w Zespole Szkół. 

Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom. Jury było pod wrażeniem wyobraźni i kreatywności uczestników, którzy zechcieli podzielić się swoim talentem i wrażliwością w postrzeganiu świata. W swoich pracach pokazali wiele odcieni przyjaźni oraz jej wartość  w trudnych momentach życiowych.

Organizatorzy dziękują Dyrekcjom Szkół, Nauczycielom, Opiekunom merytorycznym i Uczestnikom za zainteresowanie i wzięcie udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Siła przyjaźni”. Szczególne podziękowania należą się Mieleckiej Grupie Literackiej „Słowo” za objęcie konkursu honorowym patronatem.

Wyniki konkursu:

Szkoły Ponadpodstawowe:

Kategoria – Opowiadanie

I miejsce: Marta Kilian - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)

II miejsce ex aequo: Mateusz Harla - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Natalia Kłoda), Kornelia Żołądź - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)

III miejsce ex aequo: Karolina Rzeźnik - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Beata Piękoś) i Katarzyna Jachym - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Halina Bednarz)

Wyróżnienia:

Mikołaj Gawryś oraz Dominika Drewniak - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opieka p. Lucyna Maryniak i p. Halina Bednarz)

Kategoria – Wiersz

I miejsce: Maciej Markowski – Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

II miejsce: Antoni Pleban – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu (opiekun p. Jolanta Gałkowska)

III miejsce ex aequo: Estera Barszcz - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Anna Sroka) i Maciej Bugała - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

Wyróżnienia:

Monika Noga - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Danuta Kusek), Dominik Rzeszutek – Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Beata Piękoś), Dawid Setera oraz Paweł Dźwięga - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

Szkoły Podstawowe

Kategoria - Opowiadanie

I miejsce: Wiktoria Wasiak - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu (opiekun p. Anna  Ungeheuer)

II miejsce ex aequo: Emilia Blacha - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu (opiekun p. Magdalena Rumak - Markowska) i Julia Buć - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (opiekun p. Elżbieta Panek) 

III miejsce ex aequo: Emilia Murzyn Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu (opiekun p. Anna Ungeheuer), Wojciech Hubert Dydo - Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich (opiekun p. Katarzyna Mróz), Rafał Kopciński - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu (opiekun p. Alina Pietras)

 

Wyróżnienia:

Julia Rzeszutek - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu ( opiekun p. Magdalena Rumak - Markowska), Szymon Pisarczyk - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu  (opiekun p. Elżbieta Panek), Gabriela Baum -  ZSP Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych (opiekun p. Justyna Owcarz), Nikola Bugaj - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dulczy Wielkiej  ( opiekun p. Beata Wrzesień), Weronika Nieć - Zespół Szkół w Chorzelowie ( opiekun p. Elżbieta Babula), Joanna Drąg - ZSP Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żarówce (opiekun p. Jolanta Palion), Emilia Kokoszka - ZSP Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych (opiekun p. Danuta Bielaszka)

Kategoria - Wiersz

I miejsce: Szymon Irla – - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dulczy Wielkiej (opiekun p. Beata Wrzesień)

II miejsce ex aequo: Maja Wieczerzak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu (opiekun p. Katarzyna Ostrowska) i Aleksandra Katarzyna Kasprzak - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka)  

III miejsce ex aequo: Lena Leśniowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Małgorzata Jaśkiewicz), Roksana Obara – Szkoła Podstawowa w Otałęży (opiekun p. Janina Zięba), Kamila Żmuda - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim (opiekun p. Beata Pleban)

Wyróżnienia:

Tymon Wdowiarz - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu (opiekun p. Monika Kuroń), Zofia Grzesik - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Małgorzata Jaśkiewicz), Karolina Stelmuk - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chrząstowie (opiekun p. Justyna Wnuk), Hubert Magda oraz Eryk Mrozik Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun  p. Barbara Ćwięka) oraz Michał Tyniec - również Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun  p. Małgorzata Tyniec)

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas III Biesiady Humanistycznej, która odbędzie się 5 kwietnia 2024r. o godz. 11.40 w auli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Na rozdanie nagród serdecznie zapraszamy laureatów miejsc: I, II i III. Pozostałe nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół w niedługim czasie.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom, a wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy za rok do kolejnej edycji!

 

W dniach 22-23 lutego 2024 roku w Mielcu odbędzie się XLVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji. W tym roku gospodarzami Olimpiady,  po raz pierwszy w jej blisko pięćdziesięcioletniej historii, będą wspólnie mieleckie szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy zmagać się będą w sześciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i automatycznej. Do Mielca przyjedzie 16 najlepszych uczniów w kraju, wyłonionych w każdej kategorii na II etapie, który odbył się 2 lutego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie, 22 lutego uczestnicy konkursu przystąpią do części praktycznej zmagań, zaś drugiego dnia odbędzie się część finałowa. Zarówno uroczyste otwarcie Olimpiady, jak i wręczenie nagród odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Na laureatów i finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Mielecki oraz licznych sponsorów – mieleckie firmy, które dzięki staraniom dyrektorów od lat wspierają działalność szkół zawodowych z naszego powiatu. Oprócz tego zajęcie wysokiego miejsca gwarantuje wstęp na studia wyższe na większości uczelni technicznych w kraju, z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

    

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem oowee.agh.edu.pl oraz oowee.zstmielec.pl

          

Z okazji ustanowienia przez  Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2024 -  Rokiem Czesława Miłosza – ZS im. prof. J. Groszkowskiego ogłasza dla uczniów szkoły  KONKURS NA PRZEKŁAD  INTERSEMIOTYCZNY wybranego utworu tego poety.

„Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia – w dwudziestą rocznicę śmierci poety – rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.”

 1. Koordynatorzy konkursu: Halina Bednarz, Lucyna Maryniak, biblioteka szkolna.
 2. Adresaci konkursu: uczniowie ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu,
 3. Cele konkursu :

- popularyzacja twórczości Czesława Miłosza,

-  kształcenie umiejętności „czytania” sensu  utworu poetyckiego, wyrabiania i rozwijania zdolności rozumienia utworu literackiego,

-  odczytywanie własnych, ukrytych  znaczeń metaforycznych i symbolicznych  utworów,

-  rozwijanie kreatywności, wyobraźni, fantazji.

Przekład intersemiotyczny to nic innego, jak przełożenie utworu na język obrazu, twórcze wyobrażenie ulubionego lub  zakorzenionego w tradycji, kulturze narodowej dowolnego utworu Czesława Miłosza.

Aby móc dokonać takiego przekładu można odwołać się do konwencji realistycznej, symbolicznej lub artystycznej.

 1. Organizatorzy oczekują projektów plastycznych – np. plakat, rysunek, komiks… ( format dowolny, forma płaska, technika dowolna), bądź projektów komputerowych wykonanych dowolną techniką graficzną.
 2. Każdą pracę należy opisać metryczką zawierającą imię i nazwisko wykonawcy, klasę oraz tytuł i autora utworu, który podlega przekładowi intersemiotycznemu.
 3. Kryteria oceny prac: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne pracy.
 4. Termin składania prac: od momentu ogłoszenia konkursu do 15.03.2024r. Prace można składać w bibliotece szkolnej lub u Haliny Bednarz i Lucyny Maryniak, koordynatorek konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Biesiady Humanistycznej zorganizowanej z okazji Roku Czesława Miłosza. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

 

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego do udziału w V edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego pod hasłem "Siła przyjaźni"

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu we współpracy z Mielecką Grupą Literacką „SŁOWO”

Termin przyjmowania prac - 15marca 2024r.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

         

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

                

  

Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Byrska, Iwona Żola, Bartosz Dulik – nauczyciele Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

Adresaci konkursu:

Uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu

 

Terminy konkursu:

 • Zgłoszenie do konkursu odbywa się na podstawie złożenia pracy konkursowej u organizatorów.
 • Termin składania prac konkursowych mija z dniem 08.12.2023r.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów kulturą antyczną i językiem łacińskim.
 • Propagowanie ponadczasowego wymiaru sentencji łacińskich.
 • Uwrażliwianie na wagę przekazu słownego.
 • Pobudzanie aktywności twórczej słuchaczy – zarówno w warstwie językowej, jak i graficznej.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnicy konkursu wykonują plakat, który ma zawierać tekst sentencji łacińskiej w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski, a w miarę możliwości jej także źródło.
 • Uczestnicy przygotowują wybrany przez siebie napis w dowolnej technice (prace wykonane
  w technice cyfrowej muszą zostać wydrukowane).
 • Napis po łacinie musi być w miarę duży, aby był czytelny z odległości.
 • Na pracy należy umieścić również tłumaczenie, znaczenie i źródło cytatu (mniejsza czcionka),
  a na jej odwrocie imię nazwisko i klasę uczestnika
 • Gotową pracę należy złożyć do p. Małgorzaty Byrskiej do 08.12.2023 r.

 

Kryteria oceny:

 • dobór cytatu do wieku uczestnika,
 • możliwość wykorzystania w przestrzeni szkoły,
 • zgodność pracy konkursowej z tematem konkursu,
 • praca jednostronna, w formacie minimum A-4,
 • technika dowolna
 • estetyka wykonania pracy,
 • oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia,
 • konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,
 • praca samodzielna, która nie była do tej pory publikowana i nie brała udziału w innym konkursie, 
 • złożone prace oceni Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

 

Nagrody:

 • Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace,
 • Uczniowie, których prace zajmą miejsca na podium otrzymają nagrody, a wyróżnione prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej w sali nr 9. Prace będą również opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia konkursu  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych,
 • przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu,
 • wszelkie dodatkowe koszty związane z konkursem, np.: zużyte materiały plastyczne pokrywa uczestnik,
 • złożone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych za wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: druku  w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie,
 • uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora
 • z przekazanych prac,
 • uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń zawierających prace uprzednio publikowane, biorące udział w innych konkursach oraz te, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
   

Klasy mundurowe  

 

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.