Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Zapraszamy do udziału w „Słonecznych dniach” organizowanych w naszej szkole 9 maja2011r. Spotkanie odbędzie się na auli szkolnej o godzinie 10.00.

W związku z wprowadzonym przez rząd Krajowym Planem Działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, istnieje ciągła potrzeba promocji energetyki słonecznej, świadczą też o tym badania opinii publicznej – tylko 3 % Polaków stosuje w swoich gospodarstwach technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ze względu na swoją rozproszoną naturę i lokalny charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej  odbiorcy końcowego) promocja energii słonecznej wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych i nie powinna być realizowana tylko ze szczebla centralnego. Służą temu Europejskie Słoneczne Dni (ESD) www.slonecznedni.pl , objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska.

Kampania realizowana jest w całej Europie, w tym samym czasie. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim – European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. W ramach kampanii, w dniach 1-15 maja 2011 r., odbędą się w całej Polsce wydarzenia  na rzecz energii słonecznej np. spotkania z właścicielami instalacji solarnych, „otwarte dni” w przedsiębiorstwach produkujących kolektory słoneczne, targi o tematyce słonecznej, spotkania z mieszkańcami miast, gmin i powiatów, spotkania edukacyjne w szkołach i konferencje. Wszystkie kilkadziesiąt wydarzeń pokazanych jest na interaktywnej mapie wydarzeń dostępnej na stronie internetowej http://www.slonecznedni.pl/mapa-wydarzen. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Polski najwięcej pochodzi z województw zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Mimo, że najbardziej aktywnie włączają się w kampanię szkoły, organizując liczne konkursy i pokazy dla uczniów, dorośli również popołudniami mają możliwość spotkania się z instalatorami kolektorów słonecznych i dowiedzenia się ile można zyskać dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i  zaplanowania oszczędności w budżecie gospodarstwa domowego, w szczególności teraz, gdy możliwe jest otrzymanie dotacji na zakup instalacji słonecznej z programu NFOŚiGW.

Słoneczne dni w naszej szkole organizują p. Beata Gruszecka i p. Natalia Kolin

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.