Szkoła okiem kamery

   

 

Nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli Elektryka!

W dniu 18 stycznia 2024r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Zespołem Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Porozumienie zostało podpisane przez Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki prof. dr hab. inż. Sławomira Kurpaskę, reprezentującym Rektora URK w Krakowie oraz Dyrektora ZS im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu - mgr inż. Janusza Kotarbę.

Na mocy porozumienia  Uniwersytet Rolniczy objął Zespół Szkół  patronatem naukowym. Dokument określa cele i główne założenia współpracy między placówkami. Wytyczają one nowe perspektywy dla uczniów oraz  nauczycieli ZS i zakładają szereg działań. Są to m.in.: wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży, prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, udział uczniów i nauczycieli w wykładach, konferencjach i sesjach naukowych oraz projektach badawczych w ramach GRANT-ów,  a także prezentacje aparatury pomiarowej i procesów pomiarowych na stanowiskach badawczych i udostępnianie wyników badań.  Ze szkołą szczególnie będą współpracować pracownicy i studenci  kierunków: inżynieria mechatroniczna oraz transport i logistyka.

Zawarte porozumienie daje możliwość lepszego przygotowania uczniów naszej szkoły do studiowania na uczelniach wyższych, szczególnie technicznych oraz stanowi cenne uzupełnienie zdobywanej w szkole wiedzy.

           

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.