Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Elektryk

 

1. Elektryk absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia jest zawodem nowoczesnym. Ze względu na szybki postęp techniki, jaki dokonuje  się w dziedzinie instalacyjno-montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Elektryk przygotowany jest do pracy indywidualnie i w zespole. Posiada umiejętność współpracy. Ponosi odpowiedzialność za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy elektryka jako zrutynizowanej. Obowiązki elektryka mogą się różnić zależności to od dodatkowo zdobytych umiejętności w trakcie całożyciowego kształcenia

2.  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Absolwent szkoły kształcącej po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w LO lub średniego branżowego w Branżowej Szkole II stopnia.

3.  Sylwetka absolwenta:
Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy:
•    wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
•    wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej,
•    wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowej,
•    wykonywanie prac instalacyjno-montażowych typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej,
•    instalowanie, konserwacja tablic rozdzielczych, maszyny i urządzenia elektrycznych, silników elektrycznych oraz opraw oświetleniowych,
•    wykonanie, przebudowa, konserwacja, naprawa różnego typu instalacji elektrycznych jedno- i trójfazowych,
•    instalowanie dodatkowych punktów zasilania,
•    diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,

•    dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach siłowych i oświetleniowych,

•    montowanie rozdzielnic niskiego napięcia,

•    montowanie, instalowanie oraz konserwacja opraw oświetleniowych,

•    diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń silników elektrycznych,

•    wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz

•    rezystancji uziemień,
•    instalowanie i demontowanie prostych urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy.
Do typowych zadań elektryka należy również:
•    przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych,
•    montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy,
•    wykonywanie drobnych prac montersko - ślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego

4. Możliwości zatrudnienia.
Elektryk pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady przemysłowe, produkcyjne, montażowe, instalacyjne lub usługowe, a także firmy eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną. Typowe stanowiska pracy dla elektryka to: elektryk zakładowy, konserwator urządzeń elektrycznych, elektromonter instalacji elektrycznych, instalator urządzeń elektrycznych i inne.

5. Baza dydaktyczna identyczna jak w przypadku technika elektryka.
Szkoła posiada:

1) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:

a) stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny,
b) zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy,
d) zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne,

2) pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w:
a) stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu z podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń,
b) autotransformatory jednofazowe i trójfazowe,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej,
d) maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów,
e) układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi,
f) stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem

 3) pracownię montażu, konserwacji  i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażoną w:
a) przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla trzech-czterech uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych,
b)przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych (Firma SONEL), liczniki energii elektrycznej,
c) stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.