Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Technik hotelarstwa

1. Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni pracę w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, podróże, organizację czasu wolnego, pośrednictwa między kulturą, turystyką i biznesem a także wzrost zainteresowań społecznych  agroturystyką w Polsce i w innych krajach UE.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia Technik hotelarstwa (422402).

Kwalifikacja 1: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Kwalifikacja 2: HGT.06. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

3. Informacje dodatkowe  - innowacja pedagogiczna – Catering.

4. Sylwetka absolwenta.
Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika hotelarstwa i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie :

a) planowania, organizowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiektach noclegowych,
b) przyjmowania i kompleksowej obsługi gości w trakcie pobytu,
c) wykwaterowania i rozliczania kosztów pobytu gości,
d) obsługiwania gości VIP, CIP, niepełnosprawnych,
e) organizowania usług dodatkowych (konferencyjnych, rekreacyjno-sportowych, wellness i SPA,
f) prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich,
g) obsługiwania sprzętu biurowego i korzystania z komputerowych programów użytkowych,
h) promowania i reklamy usług hotelarskich,
i) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelarskiego,
j) obliczania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej i opłacalności prowadzenia działalności,
k) utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
l) przygotowania i podawania posiłków.
m) posługiwania się językiem obcym.

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie:

a) w obiektach bazy noclegowej takich jak:

- zakłady hotelarskie i uzdrowiskowe,
- ośrodki wypoczynkowe,
- pensjonaty i hostele,
- zajazdy i schroniska,
- kwatery prywatne,

b) we współczesnej bazie ruchomej:

- promowej,
- żeglugowej,
- kolejowej,
- lotniczej,

c) a także może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia - zajęcia odbywają się w klasopracowni hotelarskiej i gastronomicznej w ZS im prof. J. Groszkowskiego, a także na praktykach zawodowych.

W kształceniu technika hotelarstwa przewiduje się trzy praktyki zawodowe :

pierwsza- w części gastronomicznej zakładu hotelarskiego,

druga - w części recepcyjnej i administracyjno-gospodarczej,

trzecia - w części mieszkalnej.

Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, możliwe również praktyki zagraniczne.

 

 Film:

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.