Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Technik elektryk

1. Technik elektryk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe: dla zawodu technik elektryk wprowadzona została specjalizacja „Fotowoltaika’

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
    Kwalifikacja 1:
 ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
    Kwalifikacja 2:
 ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
•    projektowania, montażu i naprawy instalacji i sieci elektrycznych,
•    projektowania, montażu i naprawy instalacji fotowoltaicznych,
•    instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
•    wykonywania przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
•    lokalizowania uszkodzeń, dokonywania napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
•    diagnozowania stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
•    konserwacji i naprawy linii napowietrznych i kablowych n/n,
•    konserwacji i naprawy układów automatyki,
•    wykonywania przyłączeń urządzeń elektrycznych, (m.in. oświetlenia, ogrzewania elektrycznego),
•    prac elektroinstalatorskich,
•    prace montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
•    eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
•    prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
•    prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem sieci n/n,
•    naprawy silników elektrycznych,
•    naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
•    eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu i otrzymaniu świadectwa kwalifikacyjnego (dodatkowe uprawnienia które można uzyskać w szkole)

5. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:
•    w firmach wykonujących montaż instalacji fotowoltaicznej,
•    w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
•    w firmach naprawiających maszyny, aparaty, urządzenia elektryczne,
•    w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego ( sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
•    w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
•    w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
•    prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjnet.p)

 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada:

1) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:
a) stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny,
b) zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy,
d) zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne,

 2) pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w:
a) stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu z podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń,
b) autotransformatory jednofazowe i trójfazowe,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej,
d) maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów,
e) układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi,
f) stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem

 3) pracownię montażu, konserwacji  i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażoną w:
a) przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla trzech-czterech uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych,
b) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych (Firma SONEL), liczniki energii elektrycznej,
c) stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.

7. Praktyki zawodowe odbywać się będą w zakładach wykonujących instalacje fotowoltaiczne.

 

 

Film:

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.