Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Technik mechatronik

pod patronatem AGH  w Krakowie

 

Opis zawodu: Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie elementy wiedzy różnych obszarów techniki: automatyki, robotyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Zawód ten daje szansę absolwentom naszej szkoły na zdobycie ciekawej pracy. Jest to zawód bardzo atrakcyjny, a co najważniejsze z przyszłością. Pracownik w tym zawodzie obsługuje urządzenia mechatroniczne, które są nowoczesnymi systemami automatyki i cybernetyki.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Kwalifikacja 1:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacja 2:

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik mechatronik może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z:

  • Tworzeniem, projektowaniem i budowaniem układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • projektowaniem procesu technologicznego obróbki i obróbką detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie,
  • montowaniem, demontowaniem, naprawą, przygotowaniem oraz uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • nadzorowaniem pracy osób obsługujących urządzenia mechatroniczne,
  • obsługą robotów i manipulatorów przemysłowych oraz sterowników programowalnych PLC

 

Technicy mechatronicy mogą wykonywać prace na stanowiskach: techników dozoru technicznego, technologów produkcji i napraw, technologów i projektantów w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów robotów i manipulatorów przemysłowych, operatorów systemów i urządzeń mechatronicznych, techników w zakładach naprawy i serwisu sprzętu mechatronicznego.

Dlaczego warto zostać mechatronikiem?

 

Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy, do których należy XXI wiek. Mechatronik orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują robotyka,  elektronika, automatyka czy informatyka, potrafi je zastosować w praktyce. Można postawić tezę: w Polsce nie ma bezrobotnych mechatroników!

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik korzystają z pełni wyposażonych pracowni, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszystkich ćwiczeń określonych programem nauczania. Szczególny nacisk kładzie się na jakość kształcenia praktycznego. Systematyczne uzupełnienie bazy dydaktycznej pracowni mechatronicznej pozwala na realizację zadań związanych z nauczaniem w zakresie praktycznym. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają możliwość znacznie lepszego upoglądowienia zajęć. Kształcenie praktyczne jest dla techników niezwykle istotne, ponieważ pracownie stanowią miejsce realizacji specyficznych funkcji w procesie kształcenia. Uczniowie podczas tych zajęć mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej i nabycia w oparciu o tę wiedzę umiejętności praktycznych. Szkoła na bieżąco wyposaża pracownie mechatroniki i elektrotechniki w nowy sprzęt, ponieważ pomoce dydaktyczne są w nowoczesnej szkole podstawowymi składnikami jej infrastruktury edukacyjnej.  W chwili obecnej pracownie posiadają wyposażenie porównywalne z wyposażeniem posiadanym przez zakłady pracy. Korzystając z różnych możliwości szkoła dostosowuje  w/w pracownie specjalistyczne do rzeczywistych warunków pracy, tak aby urządzenia i przyrządy, narzędzia oraz wyposażenie warsztatowe było zgodne z takim, jakie posiada otoczenie społeczno-gospodarcze. Spełniony jest więc wymóg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, aby warunki nauki odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy, gdyż podczas egzaminu zawodowego z części praktycznej pojawiają się coraz częściej zadania, które wymagają specjalistycznego sprzętu.

Mając w szkole zbliżone warunki do warunków, które istnieją zakładach pracy, uczeń ma możliwość zapoznać się bardzo dokładnie ze swoim przyszłym stanowiskiem pracy.  Bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest również zapewnienie uczniom bezpieczny warunków nauki i pracy przy zmieniającej się infrastrukturze technicznej. Stąd też w pracowni mechatroniki wykonano w ostatnim czasie modernizację instalacji elektrycznej by spełniała konieczne normy oraz wykonano instalację pneumatyczną celem zoptymalizowania warunków do wymagań BHP. W szkole są również przeprowadzane systematyczne  szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.  

 

 

 

Filmy:

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.