Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

          W roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu były realizowane dwa programy szkolenia wojskowych klas mundurowych.  Celem programów jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych. Kolejny cel to wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.         Pierwszy z nich: „Edukacja Wojskowa”, w ramach projektu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, skierowany jest do uczniów technikum na podbudowie gimnazjum; drugi zaś to „Przygotowanie Wojskowe,” w ramach projektu Oddziały Przygotowania Wojskowego, skierowany do uczniów tecnikum na podbudowie szkoły podstawowej (więcej informacji w zakładce: klasy mundurowe).

W pierwszym projekcie (III i IV edycja CWKM - rok szkolny 202/21) uczestniczyło 23 uczniów z  klasy IV A    ( wychowawca - mgr Roman Gruszecki)  oraz 13 osób z  klasy III A (wychowawca - mgr Hubert Kardyś). Cykl kształcenia w tego typu programie to  trzy okresy, czyli 1,5 roku szkolnego. Zgodnie z założeniami programu  uczniowie zdają dwa egzaminy: na koniec I roku kształcenia i egzamin końcowy na koniec szkolenia. Na zakończenie pierwszego roku szkolenia uczniowie uczestniczą w tygodniowym obozie szkoleniowym organizowanym przez jednostkę patronacką ( w naszym przypadku 33 blp w Dębicy). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, szkolenie dla III edycji zostało skrócone o czas trwania obozu szkoleniowego i egzaminy końcowe ze stycznia zostały przesunięte na miesiąc kwiecień. Do egzaminu końcowego przystąpiło 16 uczniów i wszyscy  zdali część teoretyczną i praktyczną, w efekcie czego otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z przedmiotu „ Edukacja wojskowa”  wydawane przez MON.

 Certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Szkołę  umożliwia absolwentowi odbycie skróconej służby przygotowawczej (SSP) w wymiarze 12 dni, a nie jak standardowo 28 dni, ponadto daje dodatkowe punkty przy starcie na akademie wojskowe. Z takiej opcji skorzystało na dzień dzisiejszy 4 absolwentów (SSP), a jeden złożył dokumenty do Akademii Wojsk Lądowych. Ponadto jeden z uczniów służy już w 3 Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto też wspomnieć  że  czterech  absolwentów   z   II  edycji  CWKM  z  roku  ubiegłego wstąpiło  do 3 BWOT i odbywa służbę w 33 blp w Dębicy. Z analizy tych liczb wynika,  że założenia programu są realizowane przez placówkę  w stopniu zadowalającym . Powyższy program jest  wspierany finansowo przez MON od II edycji (rok szkolny 2018/19) w postaci dotacji celowej na zakup wyposażenia i kompletu jednolitego umundurowania. Do  chwili obecnej kwota przekazana przez MON to 92 730,00 zł. W projekcie tym uczestniczą 124 szkoły z całego kraju. Projekt będzie kontynuowany do roku 2023.

             W drugim projekcie w chwili obecnej uczestniczą 74 placówki z całego kraju. Do projektu w ubiegłym roku aplikowało ponad 145 placówek i jedną z nich została wybrana nasza szkoła ( w roku szkolnym 2020/21 w klasie I A było 24 uczniów). Jest to na pewno wyróżnienie i docenienie pracy Dyrekcji, nauczycieli pełniących rolę wychowawców w klasach wojskowych ( mgr Roman Zboch, mgr Marek Szwaja, mgr Leszek Łanucha, mgr Leszek Osipiak) oraz zaangażowania młodzieży uczącej się w tych klasach. Cykl kształcenia w tym programie trwa cztery i pół roku. Podobnie jak w przypadku CWKM, program OPW też jest wspierany w formie dotacji celowej przez MON. Na dzień dzisiejszy środki finansowe przekazane przez MON na zakup wyposażenia specjalistycznego i jednolitego umundurowania dla uczniów zamknęły się kwotą: 76 304.00 zł. Należy dodać , że uzyskanie dotacji celowej, zarówno w pierwszym jak i drugim projekcie, było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Mielcu w formie dotacji własnej w wysokości 20% dotacji celowej projektów. Zaangażowanie tak znacznych środków finansowych MON oraz Starostwa Powiatowego umożliwiło przygotowanie w pełni profesjonalnego wyposażenia placówki w niezbędny sprzęt do realizacji programów nauczania w CWKM i OPW. Zajęcia teoretyczne realizowane są przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela  naszej szkoły  (mgr Roman Gruszecki) zaś zajęcia praktyczne przez instruktorów jednostki patronackiej ( 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy) na terenie szkoły i jednostki. Bardzo mocne wsparcie przy realizacji projektów szkoła otrzymuje też od WKU Mielec.

 

                                                                                                            Opracował:

                                                                                                  mgr inż. Marek Sypek

koordynator projektu CWKM i OPW

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.