Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Zasady konkursu:

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Mielcu do udziału w konkursie biblijnym pt. „Matematyka w Biblii”.

Codziennie od 17 do 21 maja 2021 r., o godz. 11.30, na Facebooku szkoły będzie publikowane jedno pytanie konkursowe. Odpowiedź na pytanie należy przesłać za pomocą Platformy Teams do organizatorki konkursu – pani Małgorzaty Byrskiej

Nagrodę zdobędzie uczestniczka/uczestnik konkursu, który udzieli jako pierwszy najwięcej poprawnych odpowiedzi.

Cele konkursu:

- Zachęcenie młodzieży do sięgania po Pismo Święte

- Zapoznanie z liczbami i ich symboliką

- Zachęcenie do prostych działa matematycznych

Regulamin konkursu:

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Matematyka w Biblii” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Małgorzata Byrska pracownik Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, ul. Kilińskiego 24 39-300 Mielec.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17 do 21 maja 2021 roku.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być uczeń/uczennica, który:
 2. a) będzie udzielał odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczane na Facebooku ZS Mielec „Elektryk”,
 3. b) pytania będą publikowane od poniedziałku do piątku o godz. 11.30
 4. c) odpowiedzi powinny być przesyłane za pomocą Platformy Teams do organizatora konkursu.
 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

 1. a) osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację danych zwycięzcy (osoby, która jako pierwsza przesłała najwięcej poprawnych odpowiedzi) na stronie Facebooka szkoły.
 • 4

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. a) dla osoby, która jako pierwsza prześle największą ilość poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe, przewidziano dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatora konkursu.
 • 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestników Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz klasy do której uczestnik konkursu uczęszcza.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 • 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu bezpośrednio do organizatora. Mogą one dotyczyć kolejności udzielenia odpowiedzi.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Zapraszamy do konkursu!

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.