Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Zespół Szkół zaprasza uczniów do udziału w

KONKURSIE  WIELKANOCNYM

„WESOŁEGO ALLELUJA!”

 • 1 Postanowienia ogóle
 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele ZS: Zofia Fijałkowska, Magdalena Konieczna, Teresa Szczepańska, Andrzej Kozak oraz ks. Adam Cieśla.
 2. Głównym celem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (palmy, pisanki, stroika lub koszyka wielkanocnego).
 3. Konkurs będzie prowadzony w terminie od 12.03.2021 do 26.03.2021.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.03.2021.
 • 2 Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie posiadający status ucznia Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących wymagań:
 3. zapoznanie się z regulaminem konkursu,
 4. spełnienie warunków podanych w 3.
 5. Dane osobowe
 6. Uczestnicy konkursu proszeni są o podanie imienia, nazwiska oraz klasy do której uczęszczają. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.

 

 • 3 Zasady konkursu
 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie w dowolnej formie (za pomocą technik ręcznych lub komputerowych) ozdoby wielkanocnej.
 2. Każdy z uczestników może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
 3. Gotową pracę należy przesłać w formie wyraźnego zdjęcia lub skanu do organizatorów za pomocą platformy Microsoft Teams.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.03.2021 na stronie szkoły zs.mielec.pl oraz na szkolnym Facebooku.
 5. Nagrody rzeczowe otrzymają uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pozytywną uwagę oraz ocenę za aktywność od Komisji Konkursowej.
 6. Za przekazanie nagród i dyplomów zwycięzcom odpowiedzialni są organizatorzy konkursu.
 7. Sposób przekazania nagród zostanie indywidualnie ustalony.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przygotowana przez niego praca konkursowa jest jego własnym dziełem.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne mogące się pojawić podczas przesyłania prac.
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.