Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

organizowanego w Zespole szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu:

„Kolacja walentynkowa”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele ZS: Zofia Fijałkowska, Agnieszka Kusak, Iwona Żola, Jewuła, Ewa Bożek.
 2. Głównym celem konkursu jest popularyzacja corocznej tradycji tradycji święta zakochanych wśród społeczności szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań poznawczych i uzdolnień uczniów poprzez doskonalenie umiejętności samokształcenia. Konkurs polega na przedstawieniu pomysłu na przygotowanie szczegółów kolacji walentynkowej na święto zakochanych w dniu wspomnienia liturgicznego Św. Walentego.
 3. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 1 luty 2021r. do 13 luty 2021r.

 

 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca aktualny status ucznia Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. a) zapoznanie z regulaminem konkursu,
 4. b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1.
 5. Dane osobowe:
 6. a) warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, profilu kształcenia oraz klasy do której uczestnik uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.
 7. b) podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i ogłoszenia wyników niniejszego Konkursu.

 

 • 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie odręcznie lub komputerowo, np. w pliku PDF jednego z niżej podanych sposobów przygotowania kolacji walentynkowej:

- zdjęcie i opis (wymienić elementy) nakrycia stołu,

- menu okolicznościowe,

- zdjęcie stylizacji walentynkowej (strój, fryzura, makijaż, manicure w dowolnym ujeciu, indywidualnie lub w parach).

- zdjęcie i przepis w jezyku niemieckim potrawy na kolacje walentynkową

 1. Gotową pracę należy przesłać przez Microsoft Teams do jednego z organizatorów konkursu.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu święta zakochanych, tj. 14 luty 2021r. na stronie szkoły oraz na: https://www.facebook.com/ElektrykMielechttps://www.facebook.com/groszekekofit/business_app_store
 3. 4. Nagrody otrzymają uczniowie, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdym ze sposobów przygotowania kolacji walentynkowej.
 4. Za przekazanie nagród i dyplomów zwycięzcom odpowiedzialni są organizatorzy. Sposób przekazania nagród rzeczowych  i dyplomów zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.
 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2021 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.