W dniu 12 grudnia 2019r. w 33 batalionie lekkiej piechoty w Dębicy dokonano przyjęcia/przekazania do depozytu nowego sprzętu w postaci zestawu do szkolenia strzeleckiego IRBIS. Zakup został sfinansowany przez szkoły z SRO 33blp które posiadają klasy mundurowe: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Osiedlu, Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach.

        Przekazania zestawu do depozytu 33blp dokonali: Wicestarosta Powiatu mieleckiego  Pan Andrzej Bryła, Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu Pani mgr inż. Lidia Gereło, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach Pan Tomasz Wojnarowski, Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego Pani Anna Adamczyk, Koordynator certyfikowanych wojskowych klas mundurowych Pan mgr inż. Marek Sypek.

        Zestaw IRBIS jest innowacyjnym i autonomicznym zestawem do prowadzenia treningów strzeleckich (niewymagającym podłączenia jakichkolwiek mediów), który przeszedł wszystkie fazy testów i został stworzony na potrzeby programu strzelnica w powiecie, cywilnych strzelnic oraz oddziałów specjalnych. Sterowanie bezprzewodowe zintegrowane z podnośnikiem tarcz strzeleckich pozwala w łatwy sposób na sterowanie urządzeniem i odbiór informacji o trafieniu tarczy. Zastosowana technologia sieci MESH umożliwia kontakt podnośnika nie znajdującego się w zasięgu pilota poprzez przesyłanie informacji przez inny podnośnik, co wydłuża i stabilizuje zasięg systemu. System pozwala na prowadzenie treningów ogniowych z wykorzystaniem broni strzeleckiej oraz broni systemu ASG w warunkach dziennych i nocnych.

        Stały rejon odpowiedzialności batalionu obejmuje 5 powiatów: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i jasielski. Żołnierze pełniący służbę, podczas wykonywania swoich obowiązków prowadzą szkolenie klas mundurowych ze szkół w swoim SRO. W trakcie szkoleń wykorzystują teren i obiekty znajdujące się w ich rodzimych lokalizacjach co zdecydowanie podkreśla terytorialny charakter formacji. W obecnej sytuacji braku strzelnic w powiatach,  zestaw IBRIS stanowić będzie doskonały sposób uzupełnienia szkolenia strzeleckiego, podczas szkoleń strzeleckich klas mundurowych jak również w czasie treningów żołnierzy batalionu.

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 Comenius



Projekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm