1. Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe

Innowacja pedagogiczna: wojskowa klasa mundurowa

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja 2:

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 2. serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 3. przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji urządzeń elektronicznych,
 4. organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych,
 5. działalności w placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 3. firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 4. firmach wykonujących instalacje alarmowe, systemy kontroli dostępu oraz monitoring,
 5. firmach zajmujących się wdrażaniem, montażem i uruchamianiem systemów elektronicznej automatyki przemysłowej,
 6. specjalistycznych placówkach handlowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownie specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym dla tego zawodu – pozwalają na sprawdzenie wiadomości teoretycznych zdobytych na przedmiotach zawodowych.  Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, co pozwala na dokładne zapoznanie się z badanymi urządzeniami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. W naszej szkole uczniowie technikum elektronicznego w ciągu całego cyklu kształcenia uczą się na trzech pracowniach:

 1. Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki
 2. Pracownia montażu układów i instalacji urządzeń elektronicznych
 3. Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych.

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm