1. Technik mechatronik to nowoczesny zawód przyszłości, łączący w sobie zagadnienia z mechaniki, elektroniki, automatyki, hydrauliki, pneumatyki i informatyki. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika za umiejętność łączenia wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga przemysł.

2. Informacja dodatkowe

Patronat Akademii Górniczo – Hutniczej

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacja 2:

EE.21. Eksploatacja i programowanie  urządzeń i systemów mechatronicznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. Montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. Projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. Obsługiwania i diagnozowani obiektów mechatronicznych
 4. Czytania i opracowania dokumentów technicznych przy użyciu komputera
 5. uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat),
 6. programowania sterowników PLC.

5. Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury pneumatyki, hydrauliki oraz automatyki,
 3. firmach projektujących sprzęt mechaniczny, pneumatyczny, hydrauliczny,
 4. firmach programujących sprzęt mechatroniczny, sterowniki PLC,
 5. warsztatach naprawczych sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego,
 6. w specjalistycznych placówkach handlowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Nasza szkoła wyposażona jest w dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie mechatroniczne. Wyposażenie obejmuje stanowiska do montażu, eksploatacji i programowania układów i systemów mechatronicznych. Pracownie wyposażone są w stanowiska komputerowe oraz stanowiska do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia  prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm