1. Technik elektryk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe: dla zawodu technik elektryk wprowadzona została innowacja pedagogiczna "Inteligentne   instalacje domowe".

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

    Kwalifikacja 1:

         EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

    Kwalifikacja 2:

         EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania, montażu i naprawy instalacji i sieci elektrycznych,
 • instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywania przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowania uszkodzeń, dokonywania napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowania stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacji i naprawy linii napowietrznych i kablowych n/n,
 • konserwacji i naprawy układów automatyki,
 • wykonywania przyłączeń urządzeń elektrycznych, (m.in. oświetlenia, ogrzewania elektrycznego),
 • prac elektroinstalatorskich,
 • prace montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem sieci n/n,
 • naprawy silników elektrycznych,
 • naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu i otrzymaniu świadectwa kwalifikacyjnego (dodatkowe uprawnienia które można uzyskać w szkole)

5. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających maszyny, aparaty, urządzenia elektryczne,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego ( sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjnet.p)

 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada:

1) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w:

a) stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny,
b) zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy,
d) zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne,

 2) pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażoną w:

a) stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu z podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń,
b) autotransformatory jednofazowe i trójfazowe,
c) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej,
d) maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów,
e) układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi,
f) stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem

 3) pracownię montażu, konserwacji  i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażoną w:

a) przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla trzech-czterech uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych,
b) przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych (Firma SONEL), liczniki energii elektrycznej,
c) stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm