Uczniowie klasy 1C, 1M i 4A z Elektryka w dniu 12.04.2017 roku przebywali w Grzybowie k/Mielca. Wzięli oni udział na specjalnie przygotowanym placu zabaw ,,Alcatraz”, w grze zwanej paintball – kolorowej wojnie na kulki z farbą. Każdy uczestnik gry otrzymał pełne umundurowanie oraz kompletny sprzęt do gry. Prowadzący grę sędziowie przeprowadzili instruktaż, wyjaśnili zasady jakie obowiązują podczas jej przebiegu. A później była  gra, w której wszyscy doskonale się bawili. Całość gry trwała ok. 3 godzin, a po niej ognisko i pieczenie kiełbasy. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas: Małgorzata Wydrzyńska – 1C, Marek Rucki – 1M i Roman Gruszecki – 4A.

                                                                                                             Tekst: Roman Gruszecki

 

Na zaproszenie Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów pana ppłk Michała Strzeleckiego, w dniu 20 marca 2017 roku w JWK Lubliniec ,,Cisi i skuteczni” przebywali uczniowie-kadeci klasy 4A technikum elektronicznego o profilu wojskowym z mieleckiego Elektryka (z wychowawcą klasy Romanem Gruszeckim i księdzem Stanisławem Olszakiem). Wizyta w Elitarnej Jednostce Komandosów rozpoczęła się zwiedzaniem miejsca szczególnego dla żołnierzy – Izby Tradycji, gdzie klasa dostąpiła zaszczytu wpisania się do Pamiątkowej Księgi Gości. Kadeci zapoznali się z historią jednostki, udziałem komandosów w misjach na całym świecie i ich bohaterskich dokonaniach (nie są nigdzie ogłaszane - ,,Cisi i skuteczni” to zero propagandy, sto procent skuteczności).

        Realizując zadania Programu Wychowawczego technikum elektronicznego o profilu wojskowym w mieleckim Elektryku, uczniowie-kadeci klasy 4A  odbyli 19 marca 2017 roku wycieczkę do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Zwiedzaniu muzeum towarzyszyła cisza, powaga, zaduma i refleksja, do której przyczyniło się opowiadanie przewodniczki. Przybliżyła ona młodzieży historię powstania niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu, zjawisko holocaustu i martyrologii narodów Europy podczas II wojny światowej.

Wycieczka do Oświęcimia unaoczniła młodzieży wymiar ludzkiego okrucieństwa i ogrom ludzkiego cierpienia.  Uwrażliwiła na takie wartości jak tolerancja i szacunek do drugiego człowieka bez względu na narodowość, wyznanie, rasę czy pochodzenie społeczne.

Obóz koncentracyjny Auschwitz był największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i ośrodkiem eksterminacji Żydów. W KL Auschwitz śmierć poniosło  co najmniej 1 100 000 ludzi, w tym prawie milion Żydów, 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i 10-15tys. ofiar innych narodowości.

Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawował wychowawca klasy Roman Gruszecki
oraz ks. Stanisław Olszak z parafii Św. Mateusza.

                                                                                                   Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki

 

          14 marca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja ,,Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP”, podczas której rozmawiano o funkcjonowaniu klas mundurowych i ich roli w systemie obronności państwa, a także procesie szkolenia młodzieży uczących się w klasach o tego typu profilach. Głównym celem spotkania było wytyczenie ścieżek ścisłej współpracy Wojska Polskiego oraz placówek oświatowych.

        W Mielcu, w dniach 24-26 lutego odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Ostatnim, kończącym akcentem obchody  był niedzielny Marsz Pamięci z udziałem mieszkańców Mielca i okolic.

Tradycyjnie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej na starówce, której przewodniczył ks. Stanisław Składzień - proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej z mieleckiego osiedla ,, Smoczka”. W kazaniu ks. Kamil Kopyt przypomniał sylwetki mieleckich bohaterów, zwrócił się do licznie przybyłych młodych mielczan z prośbą o kultywowanie postaw patriotycznych ,,warto być Polakiem”. Po zakończeniu Mszy pochód z jego uczestnikami przemaszerował pod pomnik Armii Krajowej, gdzie przedstawiciele władz miejskich i powiatowych  ze starostą mieleckim Zbigniewem Tymułą i wicestarostą Marią Napieracz złożyli wieńce i kwiaty. Stamtąd, uczestnicy przeszli na plac Armii Krajowej, gdzie odbyły się główne uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

30 stycznia br. minęła 69 rocznica śmierci Wojciecha Lisa ps. ,,Mściciel” i Konstantego Kędziora ps. ,,Dąb”. W miejscu pochówku (na śmietniku byłej Komendy Powiatowej MO w Mielcu), klasa 4A technikum elektronicznego o profilu wojskowym z wychowawcą Romanem Gruszeckim, złożyła hołd pomordowanym bohaterom. Od czterech lat klasa czynnie włącza się w opiekę nad tym miejscem. Tradycyjnie kadet prymus Klaudia Kotwica (stypendysta Prezesa Rady Ministrów) przeczytała życiorys Wojciecha Lisa, a uczniowie-kadeci przy symbolicznym pomniku z napisem ,,kości nasze przeniesiono, tu pozostały serca i ciała” zapalili biało-czerwone znicze i minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanych Żołnierzy Wyklętych.

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm