Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
 • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Ewelina Jaroń

Poniedziałek: 10.00 - 15.00

Wtorek: 9.00 - 13.00

Środa: 8.00 - 13.00

Czwartek: 8.00 - 12.00

Piątek: 8.00 - 12.00

Katarzyna Małecka

Poniedziałek: 14.00 - 16.00

Środa: 7.30 - 11.00

Piątek: 11.30 - 16.00

 

 

Tel: (17) 788 88 57

       Wiek dojrzewania to najtrudniejszy czas w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków i w myśl zasady „ Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć” zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią – rozwiązywać je wspólnie. Nie jesteście bowiem sami Drodzy Rodzice.

Chcemy umieszczać na naszej stronie poradniki, artykuły, informacje dzięki którym będziecie mogli Państwo wzbogacić swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości dotyczące wychowania i problemów młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli Państwo lepiej zrozumieć swoje dzieci, łatwiej dotrzeć do nich i wspólnie budować dobre relacje.

      Zapraszamy wszystkich rodziców, uczniów oraz nauczycieli do skorzystania z pomocy psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, który pełni dyżur raz w miesiącu w gabinecie pedagoga szkolnego. Terminy spotkań zamieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły.

      W dniach 28, 29.10.2014 roku o godzinie 16.30 w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich na temat: „Wspieranie nastolatków w osiągnieciach szkolnych i poza szkolnych” oraz „Problemy okresu dojrzewania – eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi”. Spotkanie z rodzicami zorganizowała Dyrekcja szkoły oraz pedagodzy szkolni: Ewelina Jaroń oraz Elżbieta Bąk. Pedagogizację przeprowadziła psycholog Agnieszka Bożek z Krakowa. Prelekcja miała charakter praktycznych wskazówek do pracy z nastolatkiem.

 

 

            W dniu 05.11.2014 od godziny 8.00 do godziny 13.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się zwrot kosztów z wyprawki szkolnej.

Wnioskodawcy wraz z dowodem osobistym proszeni są o osobiste wstawiennictwo w kasie Urzędu Miejskiego.

 

W dniu 28.10.2014 (wtorek) o godzinie 16.00 odbędą się spotkania wywiadowcze dla rodziców klas:

- IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIk, IIm, IIIa, IIIb, IIIc, IIId .

W dniu 29.10.2014 (środa) o godzinie 16.00 odbędą się spotkania wywiadowcze dla rodziców klas:

- IIIk, IIIl, IIIl, IIIm, IIIn, IVa, IVc, IVd, IVe, IVf, IVg.

Spotkanie ogólne wszystkich rodziców w auli szkolnej . Serdecznie zapraszamy.

 

 1. Programy profilaktyczne dla rodziców październik 2014

a) Wspieranie nastolatków w osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych

- odkrywanie mocnych stron naszych dzieci;

- utrzymywanie pozytywnych oczekiwań dotyczących osiągnięć;

- motywowanie nastolatków do realizacji celów

b) Programy okresu dojrzewania – eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi

- nastolatki a alkohol i narkotyki

- zapobieganie sięganiu po substancje psychoaktywne

- pierwsze eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi a działania rodzica

- objawy brania substancji psychoaktywnych przez nastolatka

 1. Profilaktyka uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, cyberprzemoc) – listopad 2014
 2. Strona internetowa szkoły mielec.pl, zakładka pedagog szkolny ( bieżące informacje np. pomoc materialna, wyprawka szkolna, artykuły do poczytania)
 3. Raz w m-cu odbywa się dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. Mogą w nim uczestniczyć zarówno rodzice jak i uczniowie.
 4. Akademia z okazji Dnia Niepodległości połączona ze ślubowaniem uczniów z klasy o profilu wojskowym. Serdecznie zapraszamy rodziców – listopad 2014;
 5. Jasełka – przygotowane przez nauczycieli i uczniów . Zapraszamy rodziców! – grudzień, styczeń 2015.
 6. Dzień Kobiet – uroczysta akademia połączona z pokazem fryzur przygotowanych przez naszych uczniów – marzec 2015.
 7. Spotkanie dla rodziców z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji – styczeń luty 2015
 8. Szkolne Koło Profilaktyczno – Wolontariackie „Pomocna Dłoń” – integracja uczniów z osobami niepełnosprawnymi.
 9. Zachęcamy wszystkich rodziców oraz ich dzieci do zbiórki nakrętek dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Mielcu – cały rok szkolny 2014/2015.
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm