Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej:

  • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • Podejmowaniem działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;
  • Współpracą z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
  • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa);
  • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
  • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Elżbieta Bąk

Poniedziałek: 8.00-13.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 10.00-15.00
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 8.00-12.00

Ewelina Jaroń

Poniedziałek: 10.00 – 15.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 8.00-13.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 8.00 – 12.00

Tel: 17788 88 57

       Wiek dojrzewania to najtrudniejszy czas w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków i w myśl zasady „ Lepiej dmuchać na zimne niż się na gorącym sparzyć” zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią – rozwiązywać je wspólnie. Nie jesteście bowiem sami Drodzy Rodzice.

Chcemy umieszczać na naszej stronie poradniki, artykuły, informacje dzięki którym będziecie mogli Państwo wzbogacić swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości dotyczące wychowania i problemów młodych ludzi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli Państwo lepiej zrozumieć swoje dzieci, łatwiej dotrzeć do nich i wspólnie budować dobre relacje.

      Zapraszamy wszystkich rodziców, uczniów oraz nauczycieli do skorzystania z pomocy psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, który pełni dyżur raz w miesiącu w gabinecie pedagoga szkolnego. Terminy spotkań zamieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły.

      W dniach 28, 29.10.2014 roku o godzinie 16.30 w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich na temat: „Wspieranie nastolatków w osiągnieciach szkolnych i poza szkolnych” oraz „Problemy okresu dojrzewania – eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi”. Spotkanie z rodzicami zorganizowała Dyrekcja szkoły oraz pedagodzy szkolni: Ewelina Jaroń oraz Elżbieta Bąk. Pedagogizację przeprowadziła psycholog Agnieszka Bożek z Krakowa. Prelekcja miała charakter praktycznych wskazówek do pracy z nastolatkiem.

 

 

            W dniu 05.11.2014 od godziny 8.00 do godziny 13.00 w Urzędzie Miejskim odbędzie się zwrot kosztów z wyprawki szkolnej.

Wnioskodawcy wraz z dowodem osobistym proszeni są o osobiste wstawiennictwo w kasie Urzędu Miejskiego.

   

   

Uczelnia patronacka  

   

Gazetka szkolna  

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   

Statystyki  

Odsłon artykułów:
3192314
   

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

   
Copyright © 2018 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm