LET’S SHARE BIODIVERSITY

 

  1. Partner schools:

IES A Basella

Vilanova de Arousa, (Pontevedra), Hiszpania

 

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego

Mielec, Polska

 

  1. Summary of the project:

The basic assumption of our project is to describe the biodiversity of the habitats of the area where our students live. The official definition of biodiversity says that this is a variety of living organisms existing on Earth. It is believed that biodiversity of the habitats is particularly threatened. This is caused by, inter alia, sewerage, agricultural use of herbicides and insecticides, disposal of waste and creating heaps near the mines. We want every school to prepare a description of at least 10 species of plants occurring in their nearest vicinity. By the nearest vicinity we mean the school as well as the places where students live. The plants chosen to describe should be typical of the habitat. The description should contain the name of the plant, information concerning the plant, the photo of the selected specimen and the conditions in which it appears. We suggest referring to the areas of the “European Ecologic Network Nature 2000”. We believe that the awareness of occurring the areas and species protected by law in the nearest vicinity can be an important aspect of education. The schools will share the information on their websites. They will also share the description and photographs of at least 10 different plants in the network. An important aspect of our project is being able to communicate regularly. This is why we would like each school to set up a blog  and document the progress of our actions in it.  As for the duration of the project, we anticipate one calendar year.

 

  1. Aims of the project:

The primary objective is to draw attention to biodiversity. The state of awareness in most countries is not  high . Our goal is to draw attention to the protection of local flora species, to indicate the potential of the dragged species that can dominate the habitat. In the countries with rapidly expanding agriculture, we want to draw attention to the impact of herbicides for the eradication of the species once commonly found. It is important for us to transfer the information acquired in school to homes. It's hard not to appreciate the importance of the media throughout the project. Today it is said that "if someone is not on the Internet that may not exist." This is connected with the needs of the next generation for whom it is the most important thing to use this source of information.  

 

      4. Actions :

Each school is going to prepare its own blog and  organize the recruitment of the students . The care of an English teacher and a biologist is needed here. They will be responsible for the substantive accuracy of the information placed in the blog .  The students should prepare the description working in groups. The idea is to involve the maximum possible number of people. The partner schools should also be interested in the information which appear on other program partners’ websites. To make it possible the partners should put some puzzles or send the invitations to visit their websites. Periodically the information can be transmitted to other sources, for example, the local press. One of the tasks could be to search the areas of Nature 2000 in the vicinity. They can be then presented to the partner schools. One should determine their importance in the process of photosynthesis and their significance for the life on Earth. You can carry out such activities as lectures, classes or educational games. The form and time is up to the partner schools.  The descriptions of selected plants should be put on each website a month before the end of the project.  

 

  1. Results:

The description of 10 plants prepared by each partner will be the measurable effect. Sharing the information will let us see the biodiversity in various places in the world. Learning English in a form that is rarely used during a typical lesson will be an important contribution too . The terms used to describe plants will be rather special. The cooperation between the schools will let us get to know the specificity of education in different countries. Regularity and dutifulness will be connecte

Nauczyciele naszej szkoły.

         

 

Szkolne Koło Wolontariacko - Profilaktyczne

 Pomocna dłoń”

 działające pod patronatem

Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym

w Mielcu

 

 

Motto naszej działalności to słowa Jana Pawła II:

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

 

PRZEWODNICZĄCY : Emilia Korpanty

ZASTĘPCA : Kinga Bieś

STRONA INTERNETOWA :

OIPEKUN KOŁA: Iwona Żola, Małgorzata Byrska

Nauczyciele wspomagający: Teresa Szczepańska, Elżbieta Bąk

Pozdrawiam Iwona

 

"Groszek EkoFit"

Logo

Grupa powstała w marcu 2013 i zrzesza uczniów Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, którzy promują zdrowy styl życia, czyli racjonalne i ekologiczne odżywianie oraz dostosowaną do wieku aktywność ruchową. Wg Pola Lalonda największy wpływ na kształtowanie naszego zdrowia, aż 53 % , ma STYL ŻYCIA. Staramy się przekazać zalety takiego stylu, którego wdrażanie przynosi korzyści zdrowotne, tym samym poprawiając samopoczucie fizyczne i psychiczne. Na terenie Mielca i powiatu mieleckiego prowadzimy warsztaty dla szkół i przedszkoli, które nas zapraszają do współpracy. Odbywają się one w siedzibie Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego oraz w placówkach, które chcą z nami współpracować. Warsztaty obejmują zajęcia z carvingu, zumby, aerobiku, stepu, hip hopu, sporządzania ekologicznych i zdrowych potraw. Warsztaty są naszym bezpłatnym narzędziem w kształtowaniu służących zdrowiu nawyków i można zaproponować ich tematykę np. świąteczną, okolicznościową.

CZEKAMY NA WAS

Wydarzenia z życia szkoły.

 

Każdego dnia w naszej szkole dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej poprzez tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego. Wiele podejmowanych przez nas działań na rzecz edukacji zdrowotnej, rozwoju osobistego i zawodowego skłoniło nas aby przystąpić do Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PRZYJĘTA W POLSCE W 2015 R.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

MODEL SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W modelu SzPZ uwzględniono trzy poziomy:

1. Warunki dla tworzenia SzPZ.

2. Główne obszary działań.

3. Oczekiwane efekty.

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

1. Roman Gruszecki – koordynator, nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Laura Chorzępa – koordynator, nauczyciel języków obcych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Beata Gruszecka – nauczyciel biologii, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Iwona Żola – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zofia Fijałkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Teresa Szczepańska - nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Elżbieta Lodarska – nauczyciel wychowania fizycznego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Paweł Mrozik - nauczyciel wychowania fizycznego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Adrianna Jewuła – nauczyciel języka angielskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Małgorzata Byrska – nauczyciel religii, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SZCZEGÓŁY

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

 

Praktyki zagraniczne FERS

***************************

 

   

Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

   
Copyright © 2024 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.