Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 Harmonogram projektu

 

Za realizację projektu odpowiedzialni są nauczyciele obu szkół, którzy posiadają ze sobą regularny kontakt. Szkoły ściśle ze sobą współpracują. Zadaniem specjalnym naszej szkoły jest opracowanie logo projektu oraz implementacja platformy komunikacyjnej (wirtualne klasy). Nasz partner czyli szkoła w Loehne zajmie się przygotowaniem i zarządzaniem skrzynkami e-mail do komunikacji oraz zapewnieniem zakresu danych do wymiany informacji (Internet) i zarządzaniem projektu.

Na poszczególnych etapach projektu uczniowie będą pracowali zarówno w całej grupie jak również w workshop-team czyli 5-6 osobowych grupach uczniów. Na początku dnia omawiane będą zadania dnia. Na koniec dnia przewiduje się raporty wykonanej pracy. Małe grupy będą składały się z uczniów obu szkół partnerskich. Na każde spotkanie musi zostać przygotowana dokumentacja wyników pracy, aby dalsza współpraca była owocna. Na zakończenie etapu planowane jest wspólne zwiedzanie, aby wzbogacić i urozmaicić przeżycia i mile wspólnie spędzić czas.

W trakcie projektu każda szkoła przeprowadzi własne oceny projektu, czyli sprawdzenie czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Oceniany będzie aktualny stan projektu, osiągnięte wyniki, zadowolenie uczestników, akceptacja w grupach, forma i trwałość wyników i prezentacji. Ewaluacja nastąpi w oddzielnych kryteriach ale uczniów i nauczycieli a także wspólnie.

 

 HARMONOGRAM:

09 -10. 2013

Początek projektu, tworzenie grup po obu stronach partnerskich. Wspólne zapoznanie się (e-mail , Skype). Wymiana podstawowych informacji (szkoła, miasto, okolica)

 

31.10.2013

Otwarcie wystawy o projekcie jak również o partnerze danej szkoły( internet, gabloty, tablice)

 

11.2013 – 05.2014

Utworzenie wspólnej platformy do pracy i wymiany. Poszerzenie kompetencji językowych (język projektu i partnera) wspólna wymiana informacji i stanowisk pracy (e-mail, Skype)

 

06.2014

Wizyta w Löhne z programem kulturalnym jak również publiczna prezentacja projektu, aktualnych wyników pracy. Wspólny udział w warsztatach w zakresie mechatroniki.

 

06 – 09.2014

Dalsza praca i wymiana wyników poszczególnych grup(internet, e-mail, Skype). Przygotowanie drugiej wizyty. Publikacja i prezentacja wyników.

 

10.2014

Wizyta w Mielcu z programem kulturalnym jak również prezentacja projektu, aktualnych wyników pracy. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z robotyki.

 

11 – 07.2015

Dalsza praca i komunikacja pomiędzy grupami po obu stronach. Rozszerzenie i aktualizacja platform informacyjnych. Przygotowanie następnej wizyty.

 

05.2015

Wizyta końcowa. Podsumowanie prac poszczególnych grup i wyników projektu jak również przygotowanie końcowej prezentacji.

 

06.2015

Publiczna prezentacja projektu w szkołach (konferencja na żywo dla szkoły partnerskiej)

       

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.