Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

 

Cele projektu     

           

zawarte są w dwóch obszarach - w obszarze technicznym (programowanie robota) oraz obszarze socjalno-kulturowym i językowym. W obszarze technicznym uczniowie powinni być w stanie uruchomić robota za pomocą sterownika, jak również przeprowadzić indywidualne i grupowe zadania. Konkretny opis zadań może być rozszerzony przez uczestniczących uczniów wspólnie z opiekunami o własne pomysły i wyobrażenia. W obszarze socjalno-kulturowym planowana jest wizyta uczniów u rodzin goszczących, aby przybliżyć ich mentalność oraz sposób życia w danym kraju. Skomplikowaną niemiecko- polską historie należy udokumentować poprzez wizytę w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Włączenie opowieści naocznych świadków, starszych mieszkańców miasta jak również planowane. Po tym jak uczniowie ukończą kurs językowy dla początkujących, można wywnioskować, że bariery językowe zostaną znacząco obniżone.

 

Podczas poszczególnych etapów wymiany uczniowie będą pracowali zarówno w całej grupie jak również w workshop-teams w około 5-6 uczniów. We wspólnym spotkaniu na początku dnia będą omawiane każde zadania dnia, względnie te z poprzedniego dnia. Etapy pracy mogą zostać przerwane poprzez spontaniczne sytuacje, uwarunkowane wspólne dyskusje. Na koniec dnia przewidziane są raporty na plenum poszczególnych grup o ich wykonanej pracy. Wyniki pracy, które są ze sobą powiązane, np. pomiędzy Grupą-Hardware w trakcie montażu określonej funkcjonalności i grupą- Software, która ten program powinna uruchomić, będą regularnie gromadzone, poddawane próbom i zatwierdzone. Małe grupy będą składały się z uczniów obu szkół partnerskich, aby wspierać kompetencje językowe. Opiekujący się nauczyciele przejmą podczas całego procesu pracy funkcje moderatora i opiekuna technicznego. Na zakończenie etapu socjalno-kulturowego planowane jest wspólne zwiedzanie. Jest to nieodzowne, aby wzbogacić odczucia wspólnego przeżywania. Poprzez wykorzystanie modularnego systemu automatyki na podstawie the LEGO Mindstorms NXT jako wspomagania nauki - uczniowie powinni odkrywać i poszerzać swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjnej, a także nowych mediów. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy partnerami przygotuje uczniów do życia i pracy w Europie bez granic. W związku z tym należy przełamać bariery językowe i różnice kulturalne.

 

Cele które powinny zostać zrealizowane w ramach projektu poprzez wspólne działania i zadania:

- rozwój, tworzenie i obustronna wymiana programów Software do sterowania systemów automatyki

- gromadzenie i zestawienie informacji technicznych (wspólna strona Web/ wiki/ blog)

- tworzenie i wymiana dokumentacji fotograficznej i video do projektu i poszczególnych etapów pracy

- prezentacja wyników pracy w obszarze szkolnym w lokalnych mediach (gazety, radio, telewizja lokalna), szczególnie w czasie wspólnych wizyt

- zwiedzanie kulturalnych i historycznych miejsc w Niemczech i Polsce (Berlin, Bergen-belsen, Kraków, Oświęcim)

- wizyta w zakładach produkcyjnych i centrach technologicznych w Niemczech i Polsce

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Cele operacyjne Programu Comenius:

  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
  • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.