Spis treści

 

Elektrycy i elektronicy w Niemczech na praktykach

      Po kilkumiesięcznych intensywnych przygotowaniach do wyjazdu, 30 marca nadszedł długo wyczekiwany moment wyjazdu na praktyki zawodowe do Hamburga. Wyjazd na praktyki zagraniczne to efekt realizowanego przez szkołę projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. „Niemiecko – polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” to projekt realizowany przez Zespól Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

      Od 30 marca do 12 kwietnia 2014 r. dwunastu uczniów technikum elektrycznego i elektronicznego przebywało na praktykach zawodowych w zakładach pracy w Hamburgu i jego okolicach. Uczniowie uczestniczący w projekcie zostali przydzieleni do zakładów odpowiadających ich kierunkom kształcenia, gdzie mogli wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną. W czasie praktyk uczniowie poznali struktury organizacyjne firm, mieli okazję posługiwać się językiem obcym zawodowym, poznali wymagania stawiane pracownikom przez niemieckich pracodawców. Doskonalili swoje umiejętności praktyczne oraz nabywali niezbędne doświadczenia, które na pewno będą procentować w przyszłości. W czasie wolnym uczestniczyli w programie kulturowym, gdzie poznawali kulturę i tradycję jak również rozwijali swoje umiejętności językowe.

      Uczniowie w trakcie dwutygodniowego  pobytu na praktykach zdobyli bezcenne doświadczenia oraz poszerzyli dotychczasowe umiejętności praktyczne i teoretyczne. Zwieńczeniem wyjazdu były dwa certyfikaty: (językowy oraz potwierdzający odbycie stażu), i certyfikat Europass Mobilność, który beneficjenci otrzymają w kraju.

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm