Spis treści

 

Przygotowania do wyjazdu na staż

 

       Przygotowania naszej „dwunastki” do wyjazdu na dwutygodniowy staż do Niemiec trwają  od listopada 2013 roku.

      Pierwszy etap przygotowań to udział w 50-godzinnym kursie języka niemieckiego. Celem  kursu było przede wszystkim poszerzenie zasobu leksykalnego uczniów o słownictwo branżowe -elektryczne i elektroniczne. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku i trwały do końca lutego 2014 roku. Przeprowadziła je Szkoła Języków  YES. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali słowniki niemiecko- polskie, które zabiorą ze sobą na praktyki. Dopełnieniem tego kursu będzie dodatkowe, 10-godzinne szkolenie  językowe z  native speakerem już w Niemczech 

 

 

      Następnie młodzież zakwalifikowana do wyjazdu na staż uczestniczyła w warsztatach z przygotowania pedagogicznego i komunikacji społecznej. Służyły one lepszemu poznaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron. Ponad dwadzieścia godzin zajęć pozwoliło zgłębić metody panowania nad sobą oraz przyswoić techniki radzenia sobie ze stresem.

  

 

      Kolejnym etapem działań było 15-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania kulturowego. Zajęcia miały na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu partnerskiego - Szlezwik-Holsztyn (Niemcy).

 

 

     Przed wyjazdem uczniów na staż, w szkole odbyła się uroczystość wręczenia im certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w kursach i szkoleniach. Zaproszono na nią także rodziców osób wyjeżdżających. Dokumenty wręczał wicedyrektor mgr inż. Jan Wójcik. Wtedy także stażyści otrzymali uszyte na miarę ubrania robocze, na których widnieje logo  projektu.

 

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm