Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

 

Podstawowe cele projektu:

 

 1. Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik i technika elektryk poprzez poznanie i porównanie standardów pracy w Niemczech i Polsce.
 2. Zastosowanie  zdobytej  wiedzy i  umiejętności  przez uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Wspieranie młodzieży kształcącej się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego i zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym, krajowym czy europejskim rynku pracy.
 4. Zwiększenie atrakcyjności oferty szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wzrost mobilności praktykantów.

 

Cele szczegółowe:

 1. Doskonalenie znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa branżowego.
 2. Poszerzenie kompetencji kulturowych, poznanie kultury naszych bezpośrednich sąsiadów.
 3. Poznanie nowych technologii i rozwiązań w branży elektrycznej i elektronicznej.
 4. Uzyskanie  certyfikatu Europass Mobility potwierdzającego nabyte podczas praktyk umiejętności.
 5. Kształtowanie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szans na zatrudnienie w branży elektrycznej i elektronicznej.
 6. Rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniających potrzeby rynku i standardy pracy w Unii Europejskiej.

 

Uczestnictwo w projekcie da uczniom możliwość doskonalenia umiejętności:

 

  Zawodowych

 • zapoznanie się z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw,
 • poznanie nowych technologii.
 • rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniające standardy pracy w unii Europejskiej.
 • umiejętność obsługi różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

 Językowych

 

 • umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy,
 • umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.

 

  Społecznych

 

 • umiejętność adaptacji i pracy w zespole międzynarodowym,
 • zwiększenie pewności siebie, samodzielności, dojrzałości,
 • dobra umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów.

 

  Interkulturowych

 

 • postawa tolerancji i szacunku dla odmienności, akceptacja różnorodności kulturowej,
 • nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji międzykulturowych.
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.