Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Spis treści

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowany wyjazdem uczeń musi wypełnić formularz aplikacyjny, który należy złożyć u koordynatora projektu: mgr inż. Jana Wójcika. W wyznaczonym terminie kandydat będzie musiał rozwiązać test kompetencji, mający na celu zbadanie dotychczasowych postępów w zakresie języka niemieckiego, a następnie weźmie udział w kwalifikacyjnej rozmowie w języku niemieckim. Na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowych.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 • Dyrektor – mgr Zbigniew Witek
 • Wicedyrektor - mgr inż. Jan Wójcik – koordynator programu
 • Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Ewa Bożek
 • Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Lidia Gereło
 • Nauczyciel języka niemieckiego – mgr Paweł Kolb
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych -  mgr inż. Janusz Kotarba

 

 Organizacja stażu.

 1. Za organizację poszczególnych etapów wyjazdu na staż odpowiadają:
 • Organizacja Wysyłająca: podróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie kosztów organizacji stażu (w tym:

programu pedagogicznego, językowego, kulturowego).

 • Organizacja Przyjmująca: organizacja stażu i monitorowanie jego przebiegu na miejscu, organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, program kulturowy w Niemczech.
 1. 2.   Ze środków projektu -„Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków”uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje następujące świadczenia:
 • koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu),
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty pobytu – wydatki te będą regulowane przez ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
 • koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe) oraz zarządzanie projektem.

 

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie jak również w obcym kraju, a także wzbogaci język niemiecki uczestników o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania „Porozumienia o programie stażu i karty jakości stażu”. Każdy z uczestników otrzyma na własność słownik języka niemieckiego zakupiony w ramach projektu. Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny.

        

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:

- zajęciach z przygotowania językowego w wymiarze 50 godz. lekcyjnych ,

- zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godz.

- zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 24  godz.

 

Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo - kulturowym (usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych).

 

 W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:

  1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej.

  2. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.

  3. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.

  4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.

  5. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika.

  6. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki zawodowej i przesłać ją do koordynatora projektu po powrocie.

  7. Sporządzać w trakcie realizacji praktyki  tygodniowe sprawozdania i przesyłać je drogą mailową do  nauczyciela przebywającego z grupą na stażu oraz koordynatora projektu.

  8. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

  9. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki i niemiecką kartę pracy.

10. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.

11. Wypełnić raport Mobility Tool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora  projektu.

12. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci.

13. Ściśle  przestrzegać  regulaminu  praktyk  pod  rygorem wykluczenia  z  uczestniczenia  w  projekcie.

 

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.