Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

Spis treści

 

Projekt „Niemiecko-polska wymiana partnerska techników elektroników i elektryków” realizowany w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci

 

Projekt realizowany w ramach programu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci umożliwi odbycie stażu zagranicznego 12 uczniom Zespołu Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w zawodzie technik elektronik oraz technik elektryk przy współpracy w realizacji projektu z europejskim partnerem projektu. Berufliche Schule Elmshornw Niemczech.

W ramach projektu zaplanowano odbycie przez uczniów 2–tygodniową praktyk zawodowych w Elmshorn (Niemcy) w terminie 30.03.2014r. do 12.04.2014r.

Odbycie praktyk przez uczniów za granicą umożliwi praktyczne doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technika elektronik i technika elektryk, co przyczyni się do zwiększenia szans i konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy. Jako cele nadrzędne projekt stawia sobie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zorganizowanie praktyk w Niemczech umożliwi młodzieży porównanie standardów w branży elektrycznej i elektronicznej ze standardami polskimi, szczególnie w zakresie wykorzystanie nowych technologii. Uzyskany certyfikat Europass Mobility nada europejski charakter procesowi kształcenia w Zespołu Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży elektrycznej i elektronicznej w Polsce i UE.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2023 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.