Szkoła okiem kamery

Film promocyjny

   

Przed Wami bardzo ważna decyzja dotycząca dalszej drogi edukacji, wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Jako dyrektor Zespołu Szkół im prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na współczesne realia i perspektywy rynku pracy.

      Wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej powinien dawać młodym ludziom przede wszystkim szanse na pracę. ale i pozwalać na realizację ich marzeń i zainteresowań. Wszystkie analizy rozwoju rynku pracy przewidują, że w najbliższych latach zatrudniani będą przede wszystkim pracownicy wykwalifikowani w zawodach: np. elektronik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik ale i również w zawodach typowo usługowych hotelarskich czy fryzjerskich. Problem bezrobocia dotyka w coraz większy stopniu osoby z wyższym wykształceniem zwłaszcza absolwentów „słabych” uczelni wyższych. Spadek zainteresowania nauką zawodu doprowadził do tego, że coraz więcej ludzi z wyższym wykształceniem jest bezrobotnych, a zarazem coraz trudniej znaleźć elektronika, mechatronika czy, elektryka. Dlaczego u nas wszyscy chcą być magistrami, inżynierami? — Bo stworzono taką filozofię. Kiedyś studia dawały przepustkę do lepszej pracy, życia, ale dziś, dyplom nie jest gwarancją zatrudnienia. Powstało bardzo wiele uczelni i szkół, których władze nie zastanawiają się, czy ich absolwenci znajdą pracę w swoim zawodzie. Im przyświeca tylko zysk. O takich szkołach mówimy Wyższa Szkoła Wyciągania Pieniędzy od Studenta i Jego Rodziców. Pamiętaj drogi Gimnazjalisto, że ukończenie szkoły zawodowej daje Ci zawód i wiele specjalności i zawsze możesz dalej kontynuować edukację na studiach wyższych, ba będziesz nawet do niej lepiej przygotowany z nauk technicznych. Nie wybieraj kierunków humanistycznych, bo masz pewne bezrobocie. To jest nonsens, który spowodował, że dyplom magistra nie stanowi żadnego argumentu przy poszukiwaniu pracy, a jest często przyczyną frustracji i rozczarowania”.

      Polityka kształcenia w Polsce powinna być dopasowana do aktualnego i przyszłego popytu na pracę. Realizując projekty Leonardo da Vinci podglądamy modele kształcenia w Niemczech. Tam najpopularniejszy jest model kształcenia, gdzie uczeń najpierw zdobywa zawód, podejmuje pracę, a następnie pracując, uczy się zgodnie z potrzebami rynku pracy, zdobywając jednocześnie doświadczenie praktyczne. W naszej szkole chcemy promować ten model kształcenia. Uczniowie naszej szkoły będą odbywać praktyki zagraniczne w ramach wspomnianego programu. Uczniowie w szkole zawodowej są kierowani na praktyki do zakładów pracy. Po ukończeniu szkoły zawodowej mogą rozpocząć pracę i jednocześnie zdobywać wykształcenie średnie w liceum zaoczny w soboty i niedziele. W czasie nauki mogą kończyć dodatkowe kursy kwalifikacyjne drugiego zawodu lub podnosić kwalifikacje zawodowe do poziomu technika. Mogą zdać maturę i studiować, ale ich wybory będą zgodne z potrzebami rynku pracy. Często też ich dalszą edukację finansują pracodawcy, korzystając z różnych programów wspomagania przedsiębiorców.

Wybierając szkołę należy też pamiętać o tym, że świadectwo ukończenia szkoły nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu. Na świadectwie ukończenia szkoły nie ma nawet wpisanego zawodu. O sukcesie i szansach życiowych decydują wyniki matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Myślę, że również rodzice powinni dostosować swoje aspiracje do możliwości dzieci. Uczeń o mniejszych możliwościach, podejmujący naukę w liceum lub technikum pod presją rodziców jest często skazany na niepowodzenie. Stres, słabe oceny i konkurencja z lepszymi powodują obniżenie własnej wartości, fobie szkolne, konflikty w domu, wagary oraz ucieczkę w używki. Ta sama osoba w gronie uczniów o podobnych możliwościach w szkole zawodowej potrafi świetnie się odnaleźć i osiągać lepsze wyniki. W efekcie może osiągnąć to samo, co uczeń liceum czy technikum, ale z mniejszym stresem, w trochę dłuższym czasie. Jednocześnie zdobywa na zajęciach praktycznych doświadczenie zawodowe, co obecnie często jest podstawowym kryterium przy staraniu się o pracę. Co roku do zasadniczej szkoły zawodowej do końca grudnia trafia około 20 uczniów, którzy nie dali sobie rady w liceach i technikach. Z naszych obserwacji wynika, ze mieli oni poniżej 70 punktów przy rekrutacji (oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego). Rozmowy z nimi i rodzicami zwykle wyglądają podobnie. Rodzice przyznają, że kierowali się przede wszystkim ambicjami, źle oceniając możliwości swoich dzieci. Niekiedy obawiali się opinii środowiska w związku z wyborem szkoły zawodowej dla dziecka. Niestety dla tych uczniów często nie mamy już miejsca w wybranym zawodzie i ciekawego miejsca praktyki albo nie możemy podpisać umowy o pracę (uczeń szkoły zawodowej będący młodocianym pracownikiem otrzymuje wynagrodzenie ok.150 zł miesięcznie). Przy decyzji wyboru szkoły należy także zwrócić uwagę na fakt, czy w przyszłości możliwości finansowe pozwolą na opłacenie na studiach mieszkania, wyżywienia, dojazdów czy kupno podręczników (miesięcznie to koszt rzędu 1500 -2000 zł ).

Wybierając szkolę i planując dalszą drogę edukacji uwzględnijcie Państwo powyższe kwestie dla dobra dziecka i jego przyszłości.

Zbigniew Witek                      

Dyrektor Zespołu Szkół im prof. J. Groszkowskiego

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

   

Klasy mundurowe  

   

Uczelnia patronacka  

   

Gazetka szkolna  

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   

Statystyki  

Odsłon artykułów:
3373802
   

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm