Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 


Uczeń klasy 2c Daniel Lazur wziął udział w III ogólnopolskim konkursie energetycznym. Został jego laureatem zdobywając trzecie miejsce. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (maj 2011) będzie mieć ukończone 17 lat i nie przekroczy 25 roku życia.

 

Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież  akademicka. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i  energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Odnawialne Źródła Energii – szansą na stabilizację klimatu i lepsze jutro”. Konkurs przeprowadza się w formie prac pisemnych. Istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową jest zaproponowanie przez autora konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i ochronę klimatu dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii. Daniel napisał pracę do tematu: „Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy twoja gmina jest aktywna?”. Opisaną przez ucznia gminą jest Przecław. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ tam właśnie na głębokości około 800 m znajdują się wody geotermalne. Można je wykorzystać do celów grzewczych, hodowli ryb, budowy kąpieliska, balneoterapii, a nawet do ogrzewania całorocznego pola golfowego. Jury oceniające prace składało się z pracowników wyższych uczelni.

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej

Członkowie:

Prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kardasz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Michał Tomaszewski – Politechnika Opolska

dr Rafał Kozłowski– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Czesław Kubasik – Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

 

Prezentacja

Praca konkursowa

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.