Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

Absolwent, który skończy klasę biznesową, będzie wyposażony w wiedzę jak może wyglądać praca w wybranej przez siebie firmie, jakie wymagania należy spełnić, żeby móc otworzyć własną działalność gospodarczą i jak sobie świetnie radzić w świecie biznesu.
Naszym celem jest przygotowanie licealistów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowanie o sobie i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju przez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień.
Profil ten przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na następujących kierunkach: bankowość, ekonomia, turystyka, geodezja, ochrona środowiska, geografia, socjologia, zarządzanie i marketing, politologia, psychologia, socjologia i wiele innych kierunków.
W trakcie nauki uczeń klasy biznesowej:
• korzysta z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
• poszerza znajomość języka obcego o elementy biznesu,
 • rozwija europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
• bierze udział w konkursach przedmiotowych, projektach edukacyjnych, programach szkolnych i ogólnopolskich dotyczących przedsiębiorczości
• przygotowuje się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie
Absolwent naszego liceum po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:
 • przystąpienia do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: język angielski, matematyka;
• podjęcia nauki na wyższych studiach;
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2023 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.