Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WKU Mielec

 

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji, które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie traktów i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci dostępowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu urządzeń i telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest zawodem nowoczesnym. Ze względu na szybki postęp techniki, jaki dokonuje się w dziedzinie instalacyjno-montażowej, zmiany w zasadach budowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy indywidualnie i w zespole. Posiada umiejętność współpracy. Ponosi odpowiedzialność za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi.

Do zadań zawodowych Montera Sieci i Urządzeń Telekomunikacyjnych należy między innymi: 

 • instalowanie, programowanie i konfigurowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci telekomunikacyjnych, tj. aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali sieciowych i radiowych;
 • wykonywanie pomiarów kabli, izolacji i skuteczności uziemienia oraz pomiarów transmisyjnych;
 • wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych;
 • wykonywanie, konserwowanie, remontowanie i naprawianie telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych);
 • budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, wyznaczanie tras przewodów, przebijanie otworów;
 • mocowanie przewodów i osprzętu telekomunikacyjnego, montowanie złączy kablowych oraz elementów zakończeń kabli i przełącznic;
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • lokalizowanie uszkodzeń w sieci kablowej, naprawianie i wymienianie uszkodzonych elementów i podzespołów;
 • wykonywanie przeglądów (odbiorczych, kontrolnych i okresowych) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • demontowanie nieczynnych linii lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • posługiwanie się ręcznymi narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi oraz specjalistyczną aparaturą pomiarową;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i eksploatacyjną w celu przygotowania materiałów i narzędzi, doboru trasy linii kablowej oraz właściwych rozwiązań technologicznych;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

Absolwent tego kierunku możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych;
 • w publicznych lub prywatnych firmach transportowych;
 • w zakładach produkujących sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne;
 • w firmach konserwujących sieci oraz urządzenia telekomunikacyjne;
 • w firmach montujących sieci telekomunikacyjne;
 • w przedsiębiorstwach instalacyjno-budowlanych.
   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.