Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

Organizatorzy:

nauczyciele poloniści w ZS, koordynatorzy Lucyna Maryniak,  Halina Bednarz

Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
  • kształcenie umiejętności  formy  pracy, z jaką uczniowie spotkają się na pisemnym  egzaminie maturalnym z języka polskiego,
  • doskonalenie umiejętności  wykorzystywania wiedzy w praktyce,
  • kształtowanie koncentracji,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
  • kształtowanie umiejętności  rywalizacji  i radzenia sobie ze stresem.

 Organizacja:

1.W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas  III i IV technikum po gimnazjum

 2.Konkurs prowadzony jest  w dwóch etapach:

  • I etap odbył się w dniach 03.2020 -11.03.2020 – termin ustalił polonista, uczący w danej klasie.

Uczniowie otrzymali karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, rozwiązywali pytania testowe. 

Poloniści po I etapie konkursu  wyłonili finalistów II etapu:

Klasa 3AG (Anna Bajor) --    Niziołek Krzysztof, Wnuk Bartosz, Pietras Maciej,

Klasa 3BG (Dariusz Dudek) --  Szostek Elżbieta, Trojnacka  Patrycja, Purcelewska Klaudia,

Klasa 3EG (Dariusz Dudek) – Chorązka  Gabriela, Szumilas Aleksander,

Klasa 4A  ( Halina Bednarz) – Wójcik Kacper, Tomczyk Karol, Płaza Jakub,

Klasa 4c  ( Lucyna Maryniak) – Jeż Jan, Knap Michał, Garncarz Mateusz,

Klasa 4D  (Dariusz Dudek) – Górak Natalia, Wrzesień Patrycja,

Klasa 4e ( Halina Bednarz)  -- Katarzyna Mazur, Ciemięga Jakub, Król Wiktor

  • II etap odbędzie się 04.2022 ( czwartek ), godz. 8.45, aula szkolna

 W drugim etapie bierze udział  2-3 uczniów z każdej klasy,  którzy zdobyli najwyższe wyniki podczas etapu I.  Rozwiązują oni  test czytania ze zrozumieniem w czasie 60 minut,  przygotowany przez  organizatorów.

  1. W terminie 10 dni od daty przeprowadzenia II etapu organizator podaje do publicznej wiadomości wyniki punktowe. Zasady oceniania zadań dostępne będą dla zainteresowanych w bibliotece szkolnej.

4.Mistrzem czytania ze zrozumieniem zostaje uczeń, który uzyska najwięcej punktów w etapie II.

5.W etapie I prace sprawdzali nauczyciele poloniści uczący w danych klasach, w etapie  II organizatorzy. Organizatorzy są odpowiedzialni za przygotowanie testu  do  II etapu konkursu, wyłaniają zwycięzców i ogłaszają wyniki poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

  1. Nagrody:

Laureaci  finału ( I, II, III miejsce) otrzymują cząstkowe oceny celujące z języka polskiego, pamiątkowe dyplomy, pozytywny wpis z zachowania.

 Zwycięzca finału otrzymuje  Nagrodę Główną  oraz  tytuł:  MISTRZ CZYTANIA  ZE  ZROZUMIENIEM  2022.

7.Uwagi końcowe:

Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie, rozstrzygają  organizatorzy.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.