Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,

lecz ten, kto daje.”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to święto obchodzone corocznie 5 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

W naszej Szkole święto to obchodzić będziemy w dniu  grudnia. W tym dniu wszyscy wolontariusze mający akcent odzieży w żółtym kolorze będą zwolnieni z pytania.

To święto to doskonała okazja, by docenić wolontariuszy za ich trud, czas, poświęcone umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. Jest to święto wszystkich tych, którzy bezinteresownie czynią dobro. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF

W Polsce o wolontariacie można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować

W tym samym okresie stworzono definicję wolontariatu, która brzmi: „wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”

Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

W roku r. w ZS im prof. J. Groszkowskiego powstało Szkolne Koło Wolontariacko – Profilaktyczne „Pomocna dłoń”, pod patronatem działające pod patronatem Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Mielcu, które zrzesza wolontariuszy z naszej szkoły.

W ramach działań wolontariackich zorganizowano wiele akcji charytatywnych tj. :

„Honorowe oddawania krwi”

Zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, schroniska dla zwierząt

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

Szkolną Szlachetną Paczkę i wiele innych akcji

Strażacka kropla krwi

Kartka dla Blanki

Pomoc koleżeńska i wiele innych

W tym szczególnym dniu składamy Wolontariuszom serdeczne życzenia, aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego była

źródłem radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji!

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Szkolnego Koła

Wolontariacko - Profilaktycznego

„Pomocna dłoń"

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Jakość powietrza  

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2022 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.