Partnerzy projektu:

 

- Biuro do spraw  „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

- jednostka patronacka: 3 Podkarpacka Brygada Obrony  
  Terytorialnej w Rzeszowie im. płk. Ł. Cieplińskiego, ps. ”Pług”

- Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 33 batalion lekkiej piechoty w Dębicy

- WCR w Mielcu

 

Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności - Szkoła deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

Adres: 39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 24

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:17 788 88 50

Przez dziennik elektroniczny

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można  złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl 

dostępność architektoniczna:

 

Dostępność architektoniczna.

Do głównego budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony dziedzińca.  Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do obiektu sportowego prowadzą dwa wejścia, od boiska sportowego i od strony dziedzińca.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W  szkole zainstalowano monitoring wizyjny, obejmujący wejście główne, korytarze przy salach lekcyjnych, szatnie uczniowskie oraz tereny wokół obiektów szkoły.

W budynku głównym, na każdym poziomie znajdują się korytarze, połączone klatką schodową.

Budynek nie posiada wind osobowych.

W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.

Nie ma pełnej informacji na temat rozkładu pomieszczeń  w budynku.

Nie ma wstępu do budynku dla osób korzystających z psa asystującego.

Nie zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Szkoła nie posiada wyrównanego poziomu progów/ posadzek

 

Dostępność informacyjno komunikacyjna:

Na parterze w pobliżu wejścia do szkoły znajdują się recepcja , gdzie można poprosić pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.

Osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą komunikować się z pracownikami szkoły za pomocą  zdalnego dostępu on-line: dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej

Na parterze szkoły umieszczona jest skrzynka, gdzie można wrzucić zapytania, opisać ewentualne problemy itp.

Szkoła nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Szkoła nie zatrudnia tłumacza migowego.

   

Klasy mundurowe  

 

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2023 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.