Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

w szkole od dnia 12 marca do 25 marca 

zostają zawieszone

 

 
 
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki !
 
Uczniom naszej szkoły zalecamy w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych powtarzanie dotychczasowego materiału, powtórne przerabianie zadań z matematyki czy fizyki, czytanie lektur, rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji. Polecamy darmową platformę epodreczniki.pl i materiały rekomendowane przez nauczyciela przedmiotu. W razie wątpliwości proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny z danym nauczycielem.
 
Tegoroczny maturzysto! Śledź na bieżąco komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku lekcyjnym. Tam znajdziesz wskazówki jak samodzielnie przygotowywać się do egzaminu maturalnego.
 
 
Uczniu, rodzicu:
 
Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
 
Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm