REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JUST SAY IT

w roku szkolnym 2019/2020

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III i IV technikum
  • Organizatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego Laura Chorzępa i Adrianna Jewuła.
  • Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają wyżej wymienione nauczycielki.
  • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: nauczyciele angliści

 


Cele konkursu to:

Głównym celem jest wybranie uczniów, którzy najbardziej poprawnie i swobodnie wypowiadają sie w języku angielskim.
Ocenie podlegają:

  • płynność wypowiedzi,
  • poprawność gramatyczna i fonetyczna,
  • różnorodność słownictwa i poziom leksykalny,
  • rozumienie pytań i umiejętność formułowania odpowiedzi.

Zadaniem uczniów jest opisanie wylosowanej ilustracji oraz odpowiedź na przygotowane przez organizatora pytania.

 

 II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny z następujących tematów:

- DOM

-CZŁOWIEK

-PRACA

- ŻYCIE RODZINNE

- SPORT

-SZKOŁA

-ŚRODOWISKO NATURALNE

- KULTURA

 

III. PRZEBIEG KONKURSU.

 

 

  • Konkurs odbywa się na przełomie 21 lutego 2020 r. (piątek).

 

  • Konkurs przeprowadza się w formie ustnej. Uczestnik opisuje obrazek, następnie odpowiada na dwa pytania, nawiązujące tematyką do ilustracji.

. Ocenie podlegają: spójność wypowiedzi, poprawność gramatyczna, słownictwo, płynność wypowiedzi.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm