REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  CZYTANIA  ZE  ZROZUMIENIEM  DLA  KLAS  III i IV  TECHNIKUM W  ZS  IM.  PROF. J. GROSZKOWSKIEGO  W  MIELCU – 2020

 

Organizatorzy:

Lucyna Maryniak,  Halina Bednarz

Cele konkursu:

  • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
  • kształcenie umiejętności  formy  pracy, z jaką uczniowie spotkają się na pisemnym  egzaminie maturalnym z języka polskiego,
  • doskonalenie umiejętności  wykorzystywania wiedzy w praktyce,
  • kształtowanie koncentracji,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
  • kształtowanie umiejętności  rywalizacji  i radzenia sobie ze stresem.

 Organizacja:

1.W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas  III i IV technikum.

 2.Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

  • I etap odbędzie się w dniach 02.2020 -14.02.2020 – termin ustala polonista, uczący w danej klasie.

Uczniowie otrzymają karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, rozwiązują pytania testowe w czasie 45 minut.  W I etapie biorą udział wszyscy uczniowie klas III i IV technikum.

  • II etap odbędzie się 3.03.2020

 W drugim etapie bierze udział 2 uczniów z każdej klasy,  którzy zdobyli najwyższe wyniki podczas etapu I.  Rozwiązują oni  test czytania ze zrozumieniem w czasie 45 minut przygotowany przez  organizatorów.

  1. W terminie 10 dni od daty przeprowadzenia poszczególnych etapów organizator podaje do publicznej wiadomości wyniki punktowe ( informują o tym nauczyciele poloniści w klasach).

4.Mistrzem czytania ze zrozumieniem zostaje uczeń, który uzyska najwięcej punktów w etapie II.

5.W etapie I prace sprawdzają nauczyciele poloniści uczący w danych klasach, w etapie  II organizatorzy. Organizatorzy są odpowiedzialni za przygotowanie testów do konkursu, wyłaniają zwycięzców i ogłaszają wyniki poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

  1. Nagrody:

Laureaci  finału ( I, II, III miejsce) otrzymują cząstkowe oceny celujące z języka polskiego, pamiątkowe dyplomy, pozytywny wpis z zachowania.

 Zwycięzca finału otrzymuje  Nagrodę Główną  oraz  tytuł:  MISTRZ CZYTANIA  ZE  ZROZUMIENIEM  2020.

7.Uwagi końcowe:

Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie, rozstrzygają  organizatorzy.

 

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm