REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

 1. CEL TURNIEJU:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom„ ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 1. ORGANIZATORZY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

 • UCZESTNICY W OTWP

Uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

 1. ETAPY ELIMINACJI
 2. Eliminacje wewnątrzszkolne - luty 2020r.
 3. Eliminacje powiatowe w miesiącu marcu 2020r.
 4. Eliminacje wojewódzkie – do końca kwietnia 2020r.
 5. Eliminacje centralne – do końca maja 2020r.
 6. KOMITET ORGANIZACYJNY OTWP.

Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.

 1. NAGRODY.

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy Turnieju.

VII.    ZAKRES TEMATYCZNY.

 • Tradycja i historia straży pożarnych i ochrony przeciwpożarowej.
 • Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadanie OSP oraz ich Związku.
 • Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe: budynków,  lasów, zbiorów, transportu i składowania płodów rolnych, substancji niebezpiecznych,
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Zainteresowanych uczniów prosi się o kontakt w terminie

do 5 lutego 2020r.

Nauczyciele nadzorujący konkurs: Bogusława Furniotis, Iwona Żola

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm