12 grudnia 2019r. klasy III B i I D wzięły udział w lekcji poezji, którą poprowadzili poeci: pan Zbigniew Michalski - prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego  i pan Andrzej Feret. Gości powitała pani Dyrektor Lidia Gereło oraz pani Wicedyrektor Elżbieta Bąk, która uczestniczyła w spotkaniu. Zaproszeni poeci czytali swoje wiersze, opowiadali o pracy twórczej. Zaprezentowali młodzieży trzy numery „Dygresji” – Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego. Zachęcali uczniów do współpracy z MTL.

        Spotkanie  było okazją do ogłoszenia Międzyszkolnego Konkursu Literackiego: Pogodnie witamy wiosnę . Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu przygotowują dowolną formę literacką (wiersz, proza, komiks …) o pogodnej tematyce i przekazują na adres szkoły do 15 marca 2020r. Rozstrzygnięcia konkursu dokona profesjonalne jury. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przy współpracy Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Najlepsze utwory mają szansę ukazać się w kolejnym roczniku „Dygresji”.

        Szczegóły konkursu zostaną podane w terminie późniejszym.

Konkurs  koordynują polonistki: Halina Bednarz i Lucyna Maryniak.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm