21 listopada 2019 roku odbył się Wirtualny Festiwal z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Jest to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy.  Wirtualny Festiwal był interaktywną formą, w której 69 drużyn z różnych miejscowości z całej Polski zmagało się z zadaniami, mającymi na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci

Zagadnienia budzące zainteresowanie edukacji globalnej i tematy ważne z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w 2015 roku zostały przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu reprezentowały dwie drużyny z klasy 3C (technik mechatronik) „Dolina lotnicza” w składzie  Kamil Kufel, Piotr Ofiara, Robert Rybak, Szymon Jezuit i Jakub Głaz oraz „Mechatronicy”  w składzie Paweł Wiech, Maciej Dudek, Szymon Kierepka, Patryk Tęcza i Tomasz Kubisztal. Uczniom, którym udało się zrealizować wszystkie zadania przyznano wyróżniające dyplomy. Festiwal został przygotowany w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" realizowanego w 2019 roku w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez CEO oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uczniami opiekowała się pani Marzanna Mazur – Witek.

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Tutaj realizowany jest projekt:

MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW

***********************

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm