Nad głową mam chaber i złoto,

pod stopami zielone dywany.

W dolinie błyszczą

srebrne oczy strumieni.

Budzi się taniec wiosny

niesionej falami

ze wzgórz pod niebem.

Roztocze stroi się majem

w czerwone maki

i złoty pieniążek słońca…

W dniach 30 i 31 maja młodzież ZS im. prof. J. Groszkowskiego pod opieką M. Barnaś, L. Maryniak oraz M. Sypka uczestniczyła w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Kozłówki, Zamościa oraz  Zwierzyńca, który znajduje się na terenach Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W pierwszym dniu uczniowie zwiedzili Pałac Zamoyskich w Kozłówce, oryginalną siedzibę magnacką rodu Zamoyskich, przylegającą do pałacu kaplicę oraz powozownię, a także znajdujące się na terenie obiektu  Muzeum Socrealizmu.

Kolejnym etapem wycieczki był Zamość. Historia tego miasta jest niezwykła… Wiosną 1542 roku w małej wsi Sokołówka urodził się bardzo zdolny  chłopiec - Jan Sariusz Zamoyski, który już w wieku 13 lat wyruszył w podróż po Europie,  do Paryża i Sorbony, później do Strasburga, a następnie do Padwy we Włoszech, zdobywając rozległe humanistyczne wykształcenie.  Po powrocie do kraju najpierw został sekretarzem królewskim a potem hetmanem wielkim koronnym. Piastowane godności, koligacje rodowe, umiejętności gromadzenia majątku stały się bodźcem do założenia nowej siedziby rodu Zamoyskich. I tak zrodził się plan budowy prywatnego miasta idealnego…

Młodzież podczas  spaceru po Zamościu zobaczyła: Rynek Wielki, jeden z najwspanialszych XVI wiecznych placów Europy, Ratusz, kamienice ormiańskie, Rynek Solny, Rynek Wodny, Katedrę oraz Pałac Zamoyskich, przed którym stoi pomnik założyciela miasta.

Za sprawą unikalnego wyglądu architektonicznego i urbanistycznego  miasto to nazywane jest „perłą renesansu „ i  „Padwą Północy”.

W kolejnym dniu, po noclegu spędzonym  w schronisku młodzieżowym w Zwierzyńcu, wraz z przewodnikiem uczniowie zwiedzali tereny  Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wędrując aż na Bukową Górę, podziwiali  piękny jodłowy i bukowy las, naturalne wykroty i powalone pnie. Chwilę refleksji i zadumy wywołał mijany  po drodze pomnik zbudowany z polnych głazów, poświęcony pamięci leśników poległych w czasie II wojny światowej. Po dotarciu na Bukową Górę ( 310 m. n.p.m. ), z punktu widokowego można było podziwiać malowniczy obszar Roztocza Środkowego wraz z położoną  pośrodku wsią Sochy. Młodzież zobaczyła także Kościół na wodzie p.w. św. Jana Nepomucena oraz  Stawy Echo, które są ostoją ptactwa wodnego i konika polskiego.  Prawie trzygodzinna wędrówka, chociaż męcząca, dostarczyła pięknych i niezapomnianych wrażeń... W doskonałych humorach wróciliśmy do Mielca.  W wycieczce udział wzięła młodzież z klasy I c, II m, III b, III c.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 146 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm