Współczesna energetyka oparta przede wszystkim na paliwach kopalnych takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy węgiel brunatny jest przyczyną dwóch ważnych współczesnych problemów ekologicznych – smogu i zmian klimatu. Trzeba się zastanowić – co zrobić, aby było lepiej? Takim rozwiązaniem może być rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, w tym fotowoltaiki. Grupa uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego wraz z opiekunem wzięła udział w konkursie badawczym zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Realizując założenia projektu 3 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja poświęcona OZE. Zaproszonych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu pani Lidia Gereło. Wśród przybyłych na spotkanie byli przedstawiciele Rady Osiedla Kilińskiego w osobach przewodniczącego pana Wacława Świerczyńskiego, wiceprzewodniczących pani Wandy Słowińskiej i pana Mariusza Pezda, członka rady pana Zbigniewa Witek oraz przedstawicielki Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół 1893” wiceprezes pani Emilii Żola. Pani dyrektor powitała również występujących na konferencji prelegentów w osobach: pana Artura Bodziony – wiceprezesa Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej w Rzeszowie, pana Konrada Słupskiego – nauczyciela w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu i pana Pawła Kolba nauczyciela w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Powitana została również publiczność konferencji wśród, której znajdowali się uczniowie  technikum z klas elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych wraz z nauczycielami.

Konferencja rozpoczęła prezentacja pod tytułem  „Historia fotowoltaiki” przygotowana i wygłoszona przez uczniów Karola Wypaska i Kamila Kufla należących do zespołu konkursowego  „Elektro – Helios”. Następnie wystąpił z wykładem „Energia odnawialna to kwestia czasu” pan Artur Bodziony wiceprezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Przedstawił zebranym zagrożenia współczesnego świata zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne, wiążące się m. in. z wyczerpywaniem surowców naturalnych. Porównał podstawowe kierunki rozwoju OZE w Polsce i na świecie. Zapoznał zebranych z możliwością wykorzystania fotowoltaiki. Podsumowaniem była dyskusja w kuluarach. Druga część spotkania rozpoczęła się od prezentacji „Dom pasywny” przygotowanej i wygłoszonej przez panów: Konrada Słupskiego nauczyciela w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz pana Pawła Kolba nauczyciela w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Prelegenci przedstawili jak mógłby wyglądać dom przyszłości, którego oddziaływanie na środowisko byłoby znikome i równie małe byłby koszty utrzymania takiego domu. Prezentacje pod tytułem „Budowa ogniw fotowoltaicznych” przygotowali i wygłosili Piotr Ofiara i Robert Rybak należący do zespołu konkursowego. Przedstawili istotę działania ogniw fotowoltaicznych. Na zakończenie najnowsze osiągnięcia w zakresie fotowoltaiki przedstawili Hubert Kobylarz i Szymon Posłuszny w prezentacji pod tytułem „Nowe rozwiązania w zakresie fotowoltaiki”, również członkowie zespołu konkursowego. Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny, gdzie uczestnicy konferencji mogli wymienić poglądy.

Konferencję prowadzili Dawid Wilk – przewodniczący szkoły i Marzanna Mazur – Witek – opiekun zespołu konkursowego „Elektro – Helios”.

W skład zespołu „Elektro – Helios” wchodzą uczniowie klasy 2C (technik mechatronik): Szymon Jezuit, Karol Wypasek, Piotr Ofiara, Hubert Kobylarz, Kamil Kufel, Kamil Leśniak, Dawid Lewandowski, Szymon Posłuszny, Robert Rybak, Tomasz Kubisztal.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm